Team:Tokyo Tech/Team

From 2012.igem.org

bar

Tokyotechlogo2012.png

Team
Tokyo Tech logo.png
Your team picture

Who we are

Instructors:

 • Daisuke Kiga
 • Shotaro Ayukawa
 • Takeharu Tsuge
 • Masayuki Yamamura


Undergrads:

 • Taku Nakayama
 • Takuo Sugiyama
 • Nobuaki Yasuo
 • Toshiki Hashimoto
 • Mai Miura
 • Naoki Tsukuda
 • Liu Jinglin
 • xlnran Tao
 • Shiyue Liu


Advisors:

 • Hiroe KAWABATA
 • Azusa Saika
 • Manami Hyakutake
What we did

Tokyo_Tech 2012

Tokyo Tech 2011

Tokyo Tech 2010