Regions/Europe/Press

From 2012.igem.org


iGEM Europe

Press and Media information

-- for Dutch scroll down --

Thanks for your interest in the European iGEM Jamboree.

Download press release 2012
Announcement 2012: The biggest synthetic biology competition comes to Amsterdam
iGEM European Jamboree 2012: Young scientists design new microorganisms

Download press photos
European iGEM Jamboree, Amsterdam

Press attendance during the Jamboree

iGEM Europe welcomes selected journalists to cover the European Jamboree.
Please contact Biotecture at igemeurope@biotecture.nl if you are interested in attending the event.

To become accredited, journalists should submit the accreditation form.
Send the form before September 20th 2012 to igemeurope@biotecture.nl.
The iGEM Europe committee will determine the allocation of tickets. If accepted you will receive information about the possibilities for interviews and filming.

Do you want to stay up to date on all developments around the Jamboree?
Follow us on twitter or facebook.
Please have a look at our brochure below with detailed information about the
iGEM Europa or download the flyer here.


-- Dutch --

Bedankt voor uw interesse in de Europese iGEM Jamboree.

Download persbericht 2012
Aankondiging 2012: De grootste synthetische biologie wedstrijd komt naar Amsterdam
Weekend van de Wetenschap: Eerste weekend oktober wordt kloppend hart van Oktober Kennismaand
iGEM Europa Jamboree 2012: Jonge wetenschappers ontwerpen nieuwe micro organismen

Download pers foto's
Europese iGEM Jamboree, Amsterdam

Pers aanwezigheid tijdens de Jamboree

iGEM Europa verwelkomt geselecteerde journalisten om over de Europese Jamboree te publiceren.
Neem contact op met Biotecture via info@biotecture.nl wanneer u geïnteresseerd bent om het evenement bij te wonen.

Journalisten dienen het accreditatieformulier in te vullen.
Stuur het formulier voor 20 september 2012 naar igemeurope@biotecure.nl.
De organisatie zal vervolgens beoordelen of u in aanmerking komt voor een perskaart. Wanneer de aanvraag geaccepteerd is, ontvangt u informatie over de mogelijkheden voor interviews en filmopnames.

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom the Europese iGEM Jamboree?
Volg ons op twitter of facebook.
Neem een kijkje in onze brochure voor meer gedetailleerde informatie over iGEM Europa
of download de folder hier.