Team:NTNU Trondheim/Plan

From 2012.igem.org

Revision as of 15:25, 29 June 2012 by Gunvor (Talk | contribs)

NTNU IS B.A.C.K.
Bacterial Anti-Cancer-Kamikaze

What? Who? Status Prioritet Hva må gjøres før vi kan begynne med dette? Deadline
O2-promotor-testing: Sette sammen den O2-promotoren vi allerede har med RBS og CFP. Lage konstitutiv promotor, RBS og CFP som positiv kontroll Vanlig assembly Alle Ikke begynt Høy Ingenting Dah...
Transformere brikker som kommer i posten Nina Ikke gjort Høy Nix ASAP
Teste O2-promotorer som kommer i posten Skybert 3 Ikke gjort Middels Transformasjon av 2 O2-promotorer som kommer i posten Tja...
Teste laktat-promotorer. Se kloningsplan Skybert 3 Ikke gjort Middels Transformere laktatpromotorer som kommer i posten Nja...
Lage lld-promotor Eirin Ikke gjort Høy Må bestille primere først. Snakk med Rahmi på mandag! Vetikkehelt
Teste komplekspromotor. Må enten sette sammen konstitutiv promotor - RBS - LuxI - RBS - LuxR - TERM - PLuxR+HSL - RBS - RFP - TERM, eller kutte ut RBS - LuxI, og heller bestille LuxI Skybert 5 Ikke gjort Middels Må planlegge hvordan vi skal klone. Skybert 5 må gå og snakke med Rahmi!!! Ehh...
Teste migrering av E.coli mot O2-fattige områder Skybert 6 Ikke gjort Lav Må finne ut hvilke E.coli-stammer som har flagell, må snakke med Martin om nedstøping av cyanobakterier i agar, må finne ut hvilken agar vi skal bruke Når vi får tid
Teste lysisgener - lage testkonstrukt og negativ kontroll - måle OD Jarle Ikke gjort Høy Må sette sammen pBad med lysisgener Så fort vi får tid
Teste kolisinproduksjon - enten få takk i GC, eller teste ved å sette kolisin og RFP under konstitutiv promotor Skybert 8 ikke gjort Lav Må få kolisin i posten først, og bli ferdig med å isolere pBad Øhhhh...
Testing med optisk pinsett Gunvor Ikke gjort Middels Må snakke med Rahmi og Martin om testing av lldR - LldR - interaksjon med og uten laktat i optisk pinsett. Hvis de er enige i at dette er et bra system å bruke optisk pinsett på, må vi bestille primere med biotin på en ende for lldR-bindingssettet, og få uttrykt et LldR-protein med His-tag Så fort som mulig
Sette opp systemte på plasmid-form - Finne en plan over hvordan genene i det endelige konstruktet skal se orienteres på plasmidet. Må også finne ut om vi skal ha et eller to plasmid, så må først se på lengden på det endelige konstruktet Ove Ikke gjort Høy Bare å sette i gang ASAP
Mekke PR! Rolf Ikke gjort Høy Smiske med alskens journalister ASAP!
Arrangere teambilder Nina Ikke gjort Høy Bare å sette i gang ASAP!
Skrive ferdig teamsang Nina Ikke gjort Middels Lure Eivind til å begynne å spille banjo ASAP

</div>

Retrieved from "http://2012.igem.org/Team:NTNU_Trondheim/Plan"