Team:Tianjin/Team

From 2012.igem.org

(Difference between revisions)
Line 54: Line 54:
float: right;  
float: right;  
width: 674px;
width: 674px;
-
height:720px;
+
height:729px;
background: #fff;
background: #fff;
-moz-border-radius-bottomright: 100px;
-moz-border-radius-bottomright: 100px;
Line 109: Line 109:
<li><a href="#tab16">Advisor</a></li>
<li><a href="#tab16">Advisor</a></li>
                 <li><a href="#tab2" id="">Bin Jia</a></li>
                 <li><a href="#tab2" id="">Bin Jia</a></li>
-
<li><a href="#tab3">Qinfeng Wu & Jiaquan Liu</a></li>
+
<li><a href="#tab3">Qinfeng Wu </a></li>
 +
                <li><a href="#tab17"> Jiaquan Liu </a></li>
<li><a href="#tab4">Shu Gong</a></li>
<li><a href="#tab4">Shu Gong</a></li>
<li><a href="#tab5">Dongchang Qin</a></li>
<li><a href="#tab5">Dongchang Qin</a></li>

Revision as of 05:06, 9 May 2013

Proudly present: Tianjin 2012 iGEM Team!

From left to right:
Back Row: Yang LI, Shu GONG, Linlin SONG, Lingli NI, Andi WANGZHOU, Bingzhi LI, Bin JIA, Qinfeng WU
Front Row: Yufei WEI, Jinlai ZHANG, Hengqian REN, Yingjin YUAN, Dongchang QIN, Yapeng SU, Yifeng SHAO, Xiaonan CHENG