Team:NTNU Trondheim/Plan

From 2012.igem.org

(Difference between revisions)
 
(15 intermediate revisions not shown)
Line 1: Line 1:
{{:Team:NTNU_Trondheim/Templates/Header}}
{{:Team:NTNU_Trondheim/Templates/Header}}
 +
</div>
-
{| align="center" class="wikitable"
+
{| class="wikitable" id="planTable"
-
What?    ||  Who?    || Status || Prioritet ||  Hva må gjøres før vi kan begynne med dette?  ||  Deadline
+
Hva?    ||  Hvem?    || Status || Prioritet ||  Hva må gjøres før vi kan begynne med dette?  ||  Deadline
|-
|-
-
|  '''O<sub>2</sub>-promotor-testing''': Sette sammen den O<sub>2</sub>-promotoren vi allerede har med RBS og CFP. Vanlig assembly    ||   Skybert    ||  Ikke begynt    || Høy || Ingenting || Dah...
+
|  '''O<sub>2</sub>-promotor-testing''': Sette sammen den O<sub>2</sub>-promotoren vi allerede har med RBS og CFP. Lage konstitutiv promotor, RBS og CFP som positiv kontroll Vanlig assembly    || '''Alle''' ||  Ikke begynt    || Høy || Ingenting || Dah...
|-
|-
-
|  '''Transformere brikker som kommer i posten'''    || Skybert 2 ||  Ikke gjort || Høy || Nix || ASAP
+
|  '''Transformere brikker som kommer i posten'''    || '''Nina og Ove''' ||  Ferdig || Høy || Nix || ASAP
|-
|-
-
| '''Teste O<sub>2</sub>-promotorer som kommer i posten''' || Skybert 3 || Ikke gjort || Middels || Transformasjon av 2 O<sub>2</sub>-promotorer som kommer i posten || Tja...
+
| '''Teste O<sub>2</sub>-promotorer som kommer i posten''' || Skybert || Ikke gjort || Middels || Transformasjon av 2 O<sub>2</sub>-promotorer som kommer i posten || Tja...
 +
|-
 +
| '''Teste laktat-promotorer'''. Se kloningsplan || Skybert || Ikke gjort || Middels || Transformere laktatpromotorer som kommer i posten || Nja...
 +
|-
 +
| '''Lage lld-promotor''' || '''Eirin''' || Ikke gjort || Høy || Må bestille primere først. Snakk med Rahmi på mandag! || Vetikkehelt
 +
|-
 +
| '''Teste komplekspromotor'''. Må enten sette sammen konstitutiv promotor - RBS - LuxI - RBS - LuxR - TERM - P<sub>LuxR+HSL</sub> - RBS - RFP - TERM, eller kutte ut RBS - LuxI, og heller bestille LuxI || Skybert || Ikke gjort || Middels || Må planlegge hvordan vi skal klone. Skybert 5 må gå og snakke med Rahmi!!! || Ehh...
 +
|-
 +
| '''Teste migrering av ''E.coli'' mot O<sub>2</sub>-fattige områder''' || Skybert || Fått innføring i apparatet som skal brukes. || Lav || Må finne ut hvilke ''E.coli''-stammer som har flagell, må snakke med Martin om nedstøping av cyanobakterier i agar, må finne ut hvilken agar vi skal bruke || Når vi får tid
 +
|-
 +
| '''Teste lysisgener''' - lage testkonstrukt og negativ kontroll - måle OD || '''Jarle''' || Gjort. Gjenstår: CFU-assay || Høy ||  ||
 +
|-
 +
| '''Teste kolisinproduksjon''' - enten få takk i GC, eller teste ved å sette kolisin og RFP under konstitutiv promotor || Skybert || ikke gjort || Lav || Må få kolisin i posten først, og bli ferdig med å isolere pBad || Øhhhh...
 +
|-
 +
| '''Testing med optisk pinsett''' || '''Gunvor''' || Ikke gjort || Middels || Må snakke med Rahmi og Martin om testing av lldR - LldR - interaksjon med og uten laktat i optisk pinsett. Hvis de er enige i at dette er et bra system å bruke optisk pinsett på, må vi bestille primere med biotin på en ende for lldR-bindingssettet, og få uttrykt et LldR-protein med His-tag || Så fort som mulig
 +
|-
 +
| '''Sette opp systemte på plasmid-form''' - Finne en plan over hvordan genene i det endelige konstruktet skal se orienteres på plasmidet. Må også finne ut om vi skal ha et eller to plasmid, så må først se på lengden på det endelige konstruktet || '''Ove''' || System satt opp i J5 (VectorEditor og DeviceEditor). Får plass på ett plasmid. || Høy || Bare å sette i gang || ASAP
 +
|-
 +
| '''Mekke PR!''' || '''Rolf''' || Ikke gjort || Høy || Smiske med alskens journalister || ASAP!
 +
|-
 +
| '''Arrangere teambilder''' || '''Nina''' || Sendt ut mail. || Høy || Bare å sette i gang || ASAP!
 +
|-
 +
| '''Skrive ferdig teamsang''' || '''Nina''' || Ikke gjort || Middels || Lure Eivind til å begynne å spille banjo || ASAP
 +
|-
 +
| '''Sette seg inn i j5 og gi alle andre et kurs''' || '''Jarle''' || Ikke gjort || Høy || Nix || ASAP
 +
|-
 +
| '''Få denne tabellen til å se litt bedre ut''' || '''Ove''' || Check (blir ikke bedre enn dette) || Høy || Ingenting || Må gjøres snarest, ser forj****g ut
|-
|-
|}
|}
-
 
-
</div>
 

Latest revision as of 07:36, 16 July 2012

NTNU IS B.A.C.K.
Bacterial Anti-Cancer-Kamikaze
</div>

Hva? Hvem? Status Prioritet Hva må gjøres før vi kan begynne med dette? Deadline
O2-promotor-testing: Sette sammen den O2-promotoren vi allerede har med RBS og CFP. Lage konstitutiv promotor, RBS og CFP som positiv kontroll Vanlig assembly Alle Ikke begynt Høy Ingenting Dah...
Transformere brikker som kommer i posten Nina og Ove Ferdig Høy Nix ASAP
Teste O2-promotorer som kommer i posten Skybert Ikke gjort Middels Transformasjon av 2 O2-promotorer som kommer i posten Tja...
Teste laktat-promotorer. Se kloningsplan Skybert Ikke gjort Middels Transformere laktatpromotorer som kommer i posten Nja...
Lage lld-promotor Eirin Ikke gjort Høy Må bestille primere først. Snakk med Rahmi på mandag! Vetikkehelt
Teste komplekspromotor. Må enten sette sammen konstitutiv promotor - RBS - LuxI - RBS - LuxR - TERM - PLuxR+HSL - RBS - RFP - TERM, eller kutte ut RBS - LuxI, og heller bestille LuxI Skybert Ikke gjort Middels Må planlegge hvordan vi skal klone. Skybert 5 må gå og snakke med Rahmi!!! Ehh...
Teste migrering av E.coli mot O2-fattige områder Skybert Fått innføring i apparatet som skal brukes. Lav Må finne ut hvilke E.coli-stammer som har flagell, må snakke med Martin om nedstøping av cyanobakterier i agar, må finne ut hvilken agar vi skal bruke Når vi får tid
Teste lysisgener - lage testkonstrukt og negativ kontroll - måle OD Jarle Gjort. Gjenstår: CFU-assay Høy
Teste kolisinproduksjon - enten få takk i GC, eller teste ved å sette kolisin og RFP under konstitutiv promotor Skybert ikke gjort Lav Må få kolisin i posten først, og bli ferdig med å isolere pBad Øhhhh...
Testing med optisk pinsett Gunvor Ikke gjort Middels Må snakke med Rahmi og Martin om testing av lldR - LldR - interaksjon med og uten laktat i optisk pinsett. Hvis de er enige i at dette er et bra system å bruke optisk pinsett på, må vi bestille primere med biotin på en ende for lldR-bindingssettet, og få uttrykt et LldR-protein med His-tag Så fort som mulig
Sette opp systemte på plasmid-form - Finne en plan over hvordan genene i det endelige konstruktet skal se orienteres på plasmidet. Må også finne ut om vi skal ha et eller to plasmid, så må først se på lengden på det endelige konstruktet Ove System satt opp i J5 (VectorEditor og DeviceEditor). Får plass på ett plasmid. Høy Bare å sette i gang ASAP
Mekke PR! Rolf Ikke gjort Høy Smiske med alskens journalister ASAP!
Arrangere teambilder Nina Sendt ut mail. Høy Bare å sette i gang ASAP!
Skrive ferdig teamsang Nina Ikke gjort Middels Lure Eivind til å begynne å spille banjo ASAP
Sette seg inn i j5 og gi alle andre et kurs Jarle Ikke gjort Høy Nix ASAP
Få denne tabellen til å se litt bedre ut Ove Check (blir ikke bedre enn dette) Høy Ingenting Må gjøres snarest, ser forj****g ut
Retrieved from "http://2012.igem.org/Team:NTNU_Trondheim/Plan"