Team:Evry/arbor/src/graphics/colors.js

From 2012.igem.org

Revision as of 17:57, 18 September 2012 by TriCer (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

var Colors = (function(){

 var iscolor_re = /#[0-9a-f]{6}/i
 var hexrgb_re = /#(..)(..)(..)/
 var d2h = function(d){
  // decimal to hex
  var s=d.toString(16); 
  return (s.length==2) ? s : '0'+s
 }
 
 var h2d = function(h){
  // hex to decimal
  return parseInt(h,16);
 }
 var _isRGB = function(color){
  if (!color || typeof color!='object') return false
  var components = objkeys(color).sort().join("")
  if (components == 'abgr') return true
 }
 // var _isHSB = function(color){
 //  if (!color || typeof cssOrHex!='object') return false
 //  var components = objkeys(color).sort().join("")
 //  if (components == 'hsb') return true
 // }


 var that = {
  CSS:{aliceblue:"#f0f8ff", antiquewhite:"#faebd7", aqua:"#00ffff", aquamarine:"#7fffd4", azure:"#f0ffff", beige:"#f5f5dc", bisque:"#ffe4c4", black:"#000000", blanchedalmond:"#ffebcd", blue:"#0000ff", blueviolet:"#8a2be2", brown:"#a52a2a", burlywood:"#deb887", cadetblue:"#5f9ea0", chartreuse:"#7fff00", chocolate:"#d2691e", coral:"#ff7f50", cornflowerblue:"#6495ed", cornsilk:"#fff8dc", crimson:"#dc143c", cyan:"#00ffff", darkblue:"#00008b", darkcyan:"#008b8b", darkgoldenrod:"#b8860b", darkgray:"#a9a9a9", darkgrey:"#a9a9a9", darkgreen:"#006400", darkkhaki:"#bdb76b", darkmagenta:"#8b008b", darkolivegreen:"#556b2f", darkorange:"#ff8c00", darkorchid:"#9932cc", darkred:"#8b0000", darksalmon:"#e9967a", darkseagreen:"#8fbc8f", darkslateblue:"#483d8b", darkslategray:"#2f4f4f", darkslategrey:"#2f4f4f", darkturquoise:"#00ced1", darkviolet:"#9400d3", deeppink:"#ff1493", deepskyblue:"#00bfff", dimgray:"#696969", dimgrey:"#696969", dodgerblue:"#1e90ff", firebrick:"#b22222", floralwhite:"#fffaf0", forestgreen:"#228b22", fuchsia:"#ff00ff", gainsboro:"#dcdcdc", ghostwhite:"#f8f8ff", gold:"#ffd700", goldenrod:"#daa520", gray:"#808080", grey:"#808080", green:"#008000", greenyellow:"#adff2f", honeydew:"#f0fff0", hotpink:"#ff69b4", indianred:"#cd5c5c", indigo:"#4b0082", ivory:"#fffff0", khaki:"#f0e68c", lavender:"#e6e6fa", lavenderblush:"#fff0f5", lawngreen:"#7cfc00", lemonchiffon:"#fffacd", lightblue:"#add8e6", lightcoral:"#f08080", lightcyan:"#e0ffff", lightgoldenrodyellow:"#fafad2", lightgray:"#d3d3d3", lightgrey:"#d3d3d3", lightgreen:"#90ee90", lightpink:"#ffb6c1", lightsalmon:"#ffa07a", lightseagreen:"#20b2aa", lightskyblue:"#87cefa", lightslategray:"#778899", lightslategrey:"#778899", lightsteelblue:"#b0c4de", lightyellow:"#ffffe0", lime:"#00ff00", limegreen:"#32cd32", linen:"#faf0e6", magenta:"#ff00ff", maroon:"#800000", mediumaquamarine:"#66cdaa", mediumblue:"#0000cd", mediumorchid:"#ba55d3", mediumpurple:"#9370d8", mediumseagreen:"#3cb371", mediumslateblue:"#7b68ee", mediumspringgreen:"#00fa9a", mediumturquoise:"#48d1cc", mediumvioletred:"#c71585", midnightblue:"#191970", mintcream:"#f5fffa", mistyrose:"#ffe4e1", moccasin:"#ffe4b5", navajowhite:"#ffdead", navy:"#000080", oldlace:"#fdf5e6", olive:"#808000", olivedrab:"#6b8e23", orange:"#ffa500", orangered:"#ff4500", orchid:"#da70d6", palegoldenrod:"#eee8aa", palegreen:"#98fb98", paleturquoise:"#afeeee", palevioletred:"#d87093", papayawhip:"#ffefd5", peachpuff:"#ffdab9", peru:"#cd853f", pink:"#ffc0cb", plum:"#dda0dd", powderblue:"#b0e0e6", purple:"#800080", red:"#ff0000", rosybrown:"#bc8f8f", royalblue:"#4169e1", saddlebrown:"#8b4513", salmon:"#fa8072", sandybrown:"#f4a460", seagreen:"#2e8b57", seashell:"#fff5ee", sienna:"#a0522d", silver:"#c0c0c0", skyblue:"#87ceeb", slateblue:"#6a5acd", slategray:"#708090", slategrey:"#708090", snow:"#fffafa", springgreen:"#00ff7f", steelblue:"#4682b4", tan:"#d2b48c", teal:"#008080", thistle:"#d8bfd8", tomato:"#ff6347", turquoise:"#40e0d0", violet:"#ee82ee", wheat:"#f5deb3", white:"#ffffff", whitesmoke:"#f5f5f5", yellow:"#ffff00", yellowgreen:"#9acd32"},
  // possible invocations:
  //  decode(1,2,3,.4)   -> {r:1,  g:2,  b:3,  a:0.4}
  //  decode(128, .7)    -> {r:128, g:128, b:128, a:0.7}  
  //  decode("#ff0000")   -> {r:255, g:0,  b:0,  a:1}
  //  decode("#ff0000",.5) -> {r:255, g:0,  b:0,  a:0.5}
  //  decode("white")    -> {r:255, g:255, b:255, a:1}
  //  decode({r:0,g:0,b:0}) -> {r:0,  g:0,  b:0,  a:1}
  decode:function(clr){
   var argLen = arguments.length
   for (var i=argLen-1; i>=0; i--) if (arguments[i]===undefined) argLen--
   var args = arguments
   if (!clr) return null
   if (argLen==1 && _isRGB(clr)) return clr
   var rgb = null
   if (typeof clr=='string'){
    var alpha = 1
    if (argLen==2) alpha = args[1]
    
    var nameMatch = that.CSS[clr.toLowerCase()]
    if (nameMatch!==undefined){
     clr = nameMatch
    }
    var hexMatch = clr.match(iscolor_re)
    if (hexMatch){
     vals = clr.match(hexrgb_re)
     // trace(vals)
     if (!vals || !vals.length || vals.length!=4) return null  
     rgb = {r:h2d(vals[1]), g:h2d(vals[2]), b:h2d(vals[3]), a:alpha}
    }
   }else if (typeof clr=='number'){
    if (argLen>=3){
     rgb = {r:args[0], g:args[1], b:args[2], a:1}
     if (argLen>=4) rgb.a *= args[3]
    }else if(argLen>=1){
     rgb = {r:args[0], g:args[0], b:args[0], a:1}
     if (argLen==2) rgb.a *= args[1]
    }
   }


   // if (!rgb) trace("<null color>")
   // else trace(nano("<r:{r} g:{g} b:{b} a:{a}>",rgb))
   // 
   // if (arguments.length==1){    
   //  if (_isRGB(clr)) return clr
   //  if (!clr || typeof clr!='string') return null
   // 
   //  var nameMatch = that.CSS[clr.toLowerCase()]
   //  if (nameMatch!==undefined){
   //   clr = nameMatch
   //  }
   //  var hexMatch = clr.match(iscolor_re)
   //  if (hexMatch){
   //   vals = clr.match(hexrgb_re)
   //   if (!vals || !vals.length || vals.length!=4) return null  
   //   var rgb = {r:h2d(vals[1]), g:h2d(vals[2]), b:h2d(vals[3])}
   //   return rgb
   //  }
   // }
   
   return rgb
  },
  validate:function(str){
   if (!str || typeof str!='string') return false
   
   if (that.CSS[str.toLowerCase()] !== undefined) return true
   if (str.match(iscolor_re)) return true
   return false
  },
  
  // transform
  mix:function(color1, color2, proportion){
   var c1 = that.decode(color1)
   var c2 = that.decode(color2)
   
   // var mixed = ... should this be a triplet or a string?
  },
  blend:function(rgbOrHex, alpha){
   alpha = (alpha!==undefined) ? Math.max(0,Math.min(1,alpha)) : 1
   
   var rgb = that.decode(rgbOrHex)
   if (!rgb) return null
   
   if (alpha==1) return rgbOrHex
   var rgb = rgbOrHex
   if (typeof rgbOrHex=='string') rgb = that.decode(rgbOrHex)
   
   var blended = objcopy(rgb)
   blended.a *= alpha
   
   return nano("rgba({r},{g},{b},{a})", blended)
  },
  
  // output
  encode:function(rgb){
   if (!_isRGB(rgb)){
    rgb = that.decode(rgb)
    if (!_isRGB(rgb)) return null
   }
   if (rgb.a==1){
    return nano("#{r}{g}{b}", {r:d2h(rgb.r), g:d2h(rgb.g), b:d2h(rgb.b)} )    
   }else{
    return nano("rgba({r},{g},{b},{a})", rgb)
   }
   // encoding = encoding || "hex"
   // if (!_isRGB(rgb)) return null
   // switch(encoding){
   // case "hex":
   //  return nano("#{r}{g}{b}", {r:d2h(rgb.r), g:d2h(rgb.g), b:d2h(rgb.b)} )
   //  break
   //  
   // case "rgba":
   //  return nano("rgba({r},{g},{b},{alpha})", rgb)
   //  break
   // }
   // // if (rgb===undefined || !rgb.length || rgb.length!=3) return null
   // // return '#'+$.map(rgb, function(c){return d2h(c)}).join("")
  }
 }
 
 return that

})()