Team:Evry/Freezer

From 2012.igem.org

Revision as of 13:40, 10 September 2012 by TriCer (Talk | contribs)


Freezer


Contents

Primers


</td><td> GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCCACCatggtatctaagggtgaagagtt</td><td> 53 </td><td> </td><td></td><td> </td><td> 25th August </td> <tr style="background: #cccccc;"><td style="background: #ccffcc;"> P70</td><td>primerRV_mCFP </td><td> GTTTCTTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTAtttgtataattcatccatgcc</td><td> 53 </td><td> </td><td></td><td> </td><td> 25th August </td>


</table>


Promotors


Code Name Sequence Length Tm  %GC Comments Date
P1 Tir1-BB-FW cgcttctagATGACGTACTTCCCGGAGG 19 57 58 13th july
P2 Tir1-BB-Rv ctactagtaTTATTATAGGATTTTAACAAAATTTGGTGC 24 52 29 13th july
P3 SdMTir1-BB-Fw AACTGAACTCACTACTGTACTTCTGTCACCAAATGACTAATGCTGCTCTAGTTACTGTCGCCAAG 65 72 43 13th july
P4 SdMTir1-BB-Rv TTGGACAGCCCAAGGATACTGCAACAAGTCCCTCCTCTGTCACAGCAGAATAACCAGCTACG 62 76 52 13th july
P5 Tir1 SdM v02-Fw tgcTgtgacagaggagggac 20 60 60 25th july
P6 Tir1 SdM v02-Rv ctagAgcagcattagtcatttgg 23 55 43 25th july
P7 pCS2+BB-Fw cgctgcagGAACTATAGTGAGTCGTATTACG 23 51 39 13th july
P8 pCS2+BB-Rv tgcatGAATTCGAATCGATGGGATCC 21 54 48 13th july
P9 GFP-AID-BB-Fw gaattcgcggccgcttctagagATGGCCACAACCATGGTG 40 74 58 20th july
P10 GFP-AID-BB-Rv tactagtagcggccgctgcagTTATTAAACCTTACGTTTCTTTTTAGGGAC 51 70 43 20th july
P11 p2 Hsp70-Fw ACTGTCGACCCCGTTTAGCAGGAAATAGCC 30 67 53 Heat Shock 20th july
P12 p2 Hsp70-Rv ACTAAGCTTATTTGCGCTCCTTACAGTTTGC 31 63 42 Heat Shock 20th july
P13 p2 Flk-1-Fw ACTGTCGACCTGGACTCTGGGCTAGGG 27 68 63 Vasculature 20th july
P14 p2 Flk-1-Rv TCAAAGCTTGTTGACGTTTAGTCCAGGACAG 31 64 45 Vasculature 20th july
P15 p2 ROSA-Fw ACTGTCGACTAGATGAAGGAGAGCC 25 61 52 Ubiquitous 20th july
P16 p2 ROSA-Rv GATAAGCTTGGATCCCCGCAAACGCAC 27 66 56 Ubiquitous 20th july
P17 p2 CarA-Fw ACTGTCGACGTCCCATACCAGTACAATGCAAT 32 66 47 muscles 20th july
P18 p2 CarA-Rv AGTAAGCTTGTGCTGTGATTGAATTGGCTG 30 63 43 muscles 20th july
P19 IaaH-BB-Fw gaattcgcggccgcttctagATGCGCGAAATGATTACGC 19 55 47 23th july
P20 IaaH-BB-Rv ctgcagcggccgctactagtaTTATTAGCCTTTTAACACTTTTTCG 25 52 28 23th july
P21 IaaM-BB-Fw gaattcgcggccgcttctagatgtttggaccggatttccc 20 56 50 23th july
P22 IaaM-BB-Rv ctgcagcggccgctactagtattattagtcccccagcgc 39 55/73 56/59 23th july
P23 AID-Fw cgcttctagGGAGCTGGTGCAGGCGCT 18 64 72 25th july
P24 Sp6 ATTTAGGTGACACTATA 17 41 27 for BB detection when sequenced NP
P25 T3 AATTAACCCTCACTAAAGGG 20 50 40 for BB detection when sequenced NP
P26 P_colPCR_pSC2+_F CAAGTGTAGCGGTCACGCTG 20 59 60 2nd august
P27 P_colPCR_pSC2+_R GCGTAATCATGGTCATAGCTG 21 52 48 2nd august
P28 GFP_AID_BB_Fw_v2 TGCATgaattcgcggccgcttctagagATGGCCACAACCATGGTG 45 75 56
P29 IaaH_BB_Fw_v2 TGCATgaattcgcggccgcttctagATGCGCGAAATGATTACGC 44 74 52
P30 IaaM_BB_Fw_v2 TGCATgaattcgcggccgcttctagatgtttggaccggatttccc 45 74 53
P31 IRES_BB_F GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCGATCATTCAagagaTCCCC 50 53/74 50/52
P32 IRES_BB_R GTTTCTTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTAttgtggccatattatcatcg 49 51/72 40/49
P33 BBa_G1005 gtttcttcctgcagcggccgctactagta 29 67 55
P34 IaaH_Kozak_BB_F GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGGTTCCAAACCATGCGCGAAATGATTACGC 60 55/76 46/52
P35 IaaM_Kozak_BB_F GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGGTTCCAAACCatgtttggaccggatttcc 60 54/76 47/52


P36 Mut_tyr1_v3_Fw CTG CTG TGA CAG AGG AGG GAC TTG TTG CAG TAT CCT TGG GCT GTC CAA AAC TGA ACT CAC TAC TGT ACT TCT GTC ACC AAA TGA CTA ATG CTG CTC TAG TTA CTG TCG CCA AG 113 71 48 Primer to mutate two illegal sites in one time 08.08
P37 RFP casette GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGAATTCGAAGACGCTTGAGACCTCTAGACAATACGCAAACCGC 71 Golden brick 16th August
P38 RFP casette GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACTGCAGGAAGACGCTGGAGACCACTAGTTATAAACGCAGAAAGGCCC 74 Golden brick 16th August
P39 R0010 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCACGCTCTAGAGCAATACGCAAACCGCCTCT 71 Golden brick 16th August
P40 R0010 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACGCTGCAGTACTAGTGGTCTCTGTCTTCTGTGTGAAATTGTTATCCGCTC 77 Golden brick 16th August
P41 B0034 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTAGACAAAGAGGAGAAATACTAGTGAGACCCTGCAGGTCCGGCAAAAAAGGGCAAGGTGTCACC 105 Golden brick 16th August
P42 B0034 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGGGTCTCACTAGTATTTCTCCTCTTTGTCTAGAGACCGAATTCCCAGAAATCATCCTTAGCGAAAGCTAAGG 105 Golden brick 16th August
P43 J61107 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTAGACAAAGAAGAGACTTACTAGTGAGACCCTGCAGGTCCGGCAAAAAAGGGCAAGGTGTCACC 105 Golden brick 16th August
P44 J61107 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGGGTCTCACTAGTAAGTCTCTTCTTTGTCTAGAGACCGAATTCCCAGAAATCATCCTTAGCGAAAGCTAAGG 105 Golden brick 16th August
P45 J61117 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTAGACAAAGACATGAGTTACTAGTGAGACCCTGCAGGTCCGGCAAAAAAGGGCAAGGTGTCACC 105 Golden brick 16th August
P46 J61117 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGGGTCTCACTAGTAACTCATGTCTTTGTCTAGAGACCGAATTCCCAGAAATCATCCTTAGCGAAAGCTAAGG 105 Golden brick 16th August
P47 E0040 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTCTAGATGCGTAAAGGAGAAGAACTTTTCAC 72 Golden brick 16th August
P48 E0040 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGACTAGTGGTCTCTGTCTTCTTATTATTTGTATAGTTCATCCATGCCATG 83 Golden brick 16th August
P49 E1010 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTCTAGATGGCTTCCTCCGAAGACG 65 Golden brick 16th August
P50 E1010 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGACTAGTGGTCTCTGTCTTCTTATTAAGCACCGGTGGAGTG 74 Golden brick 16th August
P51 B0015 GB - fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGGAATTCGGTCTCTAGACCCAGGCATCAAATAAAACG 65 Golden brick 16th August
P52 B0015 GB - rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACCTGCAGGGTCTCCCGCTACTAGTATATAAACGCAGAAAGGCCCAC 73 Golden brick 16th August
P53 GFP-AID - fw GAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCCACCATGGCCACAACCATGGTG 45 25th August
P54GFP-AID-BBG-fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGGCCACCATGGTGAGCAAGGGCG 72 25th August
P55GFP-AID-BBG-rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATCTGCTCTTGCACTTCTCCATC 73 25th August
P56GFP-AID-2NLS BBG-rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTAAACCTTACGTTTCTTTTTAGGGAC 75 25th August
P57 pSC2+ colony primer fw CTGGGGACGTCGGAGCAAGC 20 25th August
P58 pSC2+ colony primer rv CACTGCATTCTAGTTGTGGTTTGTCCAAACTCATC 35 25th August
P59OsTirI3myc BBG-fw CCTTAGCTTTCGCTAAGGATGATTTCTGGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCCACCATGACGTACTTCCCGGAGG 74 25th August
P60OsTirI3myc BBG-rev GGTGACACCTTGCCCTTTTTTGCCGGACTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTAGTTCAAGTCTTCTTCTGAGATTAATTTTTG 84 25th August
P61GFP-AID-NLS GG -fw GCGAATTCGGTCTCACGCTCTAGAGAGCCACCATGGTGAGCAAGGGCG 48 25th August
P62GFP-AID-NLS GG-rev CCAGGTCTCACATGTTAGCAGACTTCCTCTGCCCTCTCCACTGCCAACCTTACGTTTCTTTTTAGGGACC 70 25th August
P63OSTirI-GG-fw CCTGGTCTCTCATGCGGTGACGTCGAGGAGAATCCTGGCCCAATGACGTACTTCCCGGAGG 61 25th August
P64OSTirI-GG-rev GGCTGCAGGGTCTCCCGCTACTAGTATTATTAGTTCAAGTCTTCTTCTGAGATTAATTTTTG 62 25th August
P65primerFW_ superfoldedGFP GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCCACCatgcgtaaaggcgaagag 54 25th August
P66primerRV_ superfoldedGFP GTTTCTTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTAtttgtacagttcatccatacca 53 25th August
P67primerFW_mCitrine GTTTCTTCGAATTCGCGGCCGCTTCTAGAGCCACCatgagcaagggtgaggaac 55 25th August
P69primerFW_mCFP GTTTCTTCCTGCAGCGGCCGCTACTAGTATTATTActtatacagttcatccatgccg 57 25th August
Code Name Length Concentration (ng/ul) Species of origin Expression domain Restriction sites (EcoRI, XbaI, SpeI, PtsI) Reference Sequence promotor
Promo 1 p2 Xlurp 5273bp 177,1 Xenopus Laevis Myeloid cells / Smith et al., 2002 tctgtgtctccaaagatgccccagtagctccccatcttattttcactgcacatgctttgtactgctgtcacttactgagctcagggacccactcacaatatacagtacacatagaaatttcacagtataaggctgattagtaattaatacagataattactacatggaattacagaaaccagtgcaattagcatcagaatttaataatcagccctgtagcatcagcttatatgacaggccaacctcattttctgcttgataatttgcaacaactcctacgcttagcttctcaacagctgctcagagcccactgagcatgtgagagtcacagacactttccaagatggtgaccccctgtgacaggtttgaagtcctggatcattgctgctattgacaagctgaaactttaggctggtgcaataagttcagtatataaaacattgcaattctagccataataatttttagggtttagttctcctttaaggtggggccttgctaaagatgacttatttgcacatttataacatctgtcttaaaatagcatcttataactcatatacaaaaaaggggttatattgctacctacatgtcactcagcattaaaaagttccatgttccatgtttaagaggacatatttacaccgtttcaaacagtgaaatattctcatcttgctcgttggcaagaatgaggttaagtttgcagtgttgaataaaagataaatagtgattagctaaatttttcggcaggtttcattgtgaaaaagatgcccataggtgaaaaaaactgtgcgcaacaaaaaaattaattgtcgcccttcgccttcaatgcatttactgaccttttggcgaaacgagtcacattcgcccatcactaaagataaattaagtagtacacttccttcagtcttaaagtgcatcaacccaatgcaagatcatattgagctagaaggggaaggaatgccatatcatggataacacagggagataaatgtatctcctgtttgtagtagaggtcctatccatcagtaaaatatgtagacctctgcttcctagtggtaattgttgtacgcctcaacatccgtttctcaactagcaaagctttctcaaagcttattaccacctggagattaagcacctagatctagttattttccttgtgattgtgatatacagtatatgggacatcctagttggtaatttgcactacaggggaacaaaatggcatattcaggaatatatcagaaagaaaagcacatgcaaatagtgacaaacaatgcactgttaaaaaacaaaaaaagagaggcaggcctgttactctaggaaattcacctttaagagggagggagatataatttactaatatcagttaatttatttgaaagagaaaaagtagtaaaccccccactctctttaatacagtataaaaaaatattaaacagattgtgaacacaattaatgtggtgttaattcatatttgtgaattggtgtacaaacattcattgattaatcaaagtgcaagttcttcaatagtgcaatcaatgtccatgattttaagattaattaattatcttaaaaaaattattcaattagttcaatttttaaaagctgtaccctgcttgtaatctaattaactaaattcatctaataagtggaattaccgagtgtaattacagaaggtagcaattatattgaattaacaatatcaaattgaattcattaatttaaagtgctagtgcaaatataattaattagaaggtgaattaattcaatgaaagttaaaaatgtatgtccaggaccaacatctgaaaaaatgtaggaaaaggaaaataatagaggtggagaggtcgcaaaaacttctataagaggtttttctatgccctgggactccacacaatggagaagacaaacactggggactgtggtctcaaattaaccgtatctatctcattgtggagaggctaagctgtactataaaaccacagatccttcagtgtcattgaaagtaaggagaatttaaaggaagagaaaatcaaatgcggcacttgaaaggctaacagcgctggatattaattaaaagaaccaagccaattctaaaaagggtttggtagagaacagatttgttaaaatcaatttgaaagttaggagactccgccaatgcactgtaataagaaaaagtatatcagtttgcaggaaaacggagaaggcaaaactgggtggctaaaagaagtgagaaaaagaaggactagaaatgaaggggtggaaacctgagtggtgtagtaaaaagcaacaataaataaaaaaacacaacatagtgaaaatattttattgccatctgtttattaaaatctgtctattctgcacctgcaattctaaaatcattgtattctgaacagctgatattgcattgctctgttggaacttgaatggcggccctgtggctatttaagcttaattctataaacaatattagaaactcgaaaatgaacacacagaatttaccagtagaggattaaagtttattttatgtaaatgaatacaaaattcttactgtttttggttgctattggccgtttagatattttttaagcaaaacattagcaaagccctcaaagttaataattcatcggttaggccgtcctttattgatccatcaatcaggattcagttttgtgctgtcaaaaacaatgtgcgtgggaacaactttatgtggagcagggactcttcatgctctggtcagaaaatgtacaggaacttggaacagagaagaagtataaagaaaataatagcatgcatcacaatgtttctggtgtgccaatgaatagctgtgtgttacaaaatctctgtcttgtataaagacaacaccagctacagtaagttaaattctaaacacatatttgtccaatacaggggcccaattaatactgcttgtgcttttacggcacaatcaatctttaagaaaacccctcaagagtttcctaactcacgctggttttcatgctgaaaaagaaagctttgtaagttacccgacctgctgcaggactttatcccagggtgtattaataggagtttttacaataatggctcatggtaatactctgattaaactcaatagctcattgcaatactttgataaagaactgtataaaaatataacacaaagaactgttctgctgttgaacccgatgtcgtatgttgagcccaatatagagtaaaaagacagctttataacgtataattgtgtataacaaagctttgtatgatagtatacaaggcagccttataatccataatcctgtataatgaagcgttgtgcaagagaaatcatgtattatctaatatgcttatgatttctgaagcccttatcagactcttctttattataaataggggcacaatatgctattcagctaccagctagctaagataagatctctgtttcggatgtgcttgtgggaaacaagatctgttattaaccaaatcattatgagttattgactaagcctctcaatgagcttactgtttgaaagcatatataaactgggggtcaccatttggtcagttgagatctcacttgtggggttgacgcgtgccgccacaggaccttccgtgctccgtttgagggattcaatctgctgactgttccaggatctcccagacttggttgcagattgtttgctttgctcttttactcattcggtaatgtatatcttcttcattctatgtatgtaataaacctttgcttatactagctggtgtgtttgaattacttccgagagactcatagaaccacaattaaaacacagggtaacaaagtctgggcacccctgagctgacatagggcatctattgtctttgtccacagtcctgatatttttttatcaagcagtaactatgggcatgcaatttgcagtggggaaaacaagaatttggattggtgctagaactgtgtgctgctgaacaacaatgaaaactgccatcttaattctgctgaactgacacagctattttcttttttaaatatgtctattagttaaggggttaaactttaaaatgatgtagagagtaatatcccgagacaatttgctattggtttttattttttttactatttatggtatttgagctatttcgctttttattcagcagctctccagtttgcaattctggcgatctggttattaggatccaatgggtcagtgacccctgtctgaaagctgaaaagcctcctaagaagtaggcaagtcatttaaaaaacgatataaaaaaataaaataatgaagaccaagtgaaaagttgcttagaagtggccaatctatatcatacttaaagggatattgtcatgggaaaaacatttttttcaaaatgaatcagttaatagtgctgctccatcagaattctgcactgaaatccatttctcaaaagagcaaacagatttttttatattcaattttgaaatttgacatggggctagacatattgtcaatttcccagctgccccaagtcatgtgacttgtgctctgataaactttaatcactctttactgctgtactgcaagttagagtgatatcaccccctccctttttccccacagcagccaaacaaaagaacaaagggaaggtaatcagatagcagctccttaacacaagataacagctgcctggttagatataagaacaacactcaatagtaaaaacccatgtcccactgagacacattcagttacattgagaaggaaaaacagcagcctgccagaaagcatttctctctaaagtgcaggcacaagtcacatgacttggggcagctgggaaattgacaaaatgtctagccccatgtcagatttcaaaattgaatataaaaaaatctgtttgctcttttgagaaatggatttcagtgcaaaattctgctggagaagcactattaactatttgaaaaaaacatgttttctgatgacagtatccctttaaagttgacttcatggtaaaccacccctttgaaaacattacagactgtcagaaaagtatgtataaatggggaaaatatcaggaccacctaatttgagatttggtaggtatgtcactgtttgttacttttttcggttagtgaccttgcaacatttcctgtaacagcttatttcagtgtttacccttgttgatcaagggttacacaaattcccagaaatataacgtgcctttagtgattgtgcaatccatatagataaaaggggatcttgctggcagagttcacagaagagctgacttagaaacccact


Promo 2 p2 CMV 1016bp 65,3 Cytomegalovirus Widespread / Werdien et al., 2001 CATAGCCAATTCAATATGGCGTATATGGACTCATGCCAATTCAATATGGTGGATCTGGACCTGTGCCAATTCAATATGGCGTATATGGACTCGTGCCAATTCAATATGGTGGATCTGGACCCCAGCCAATTCAATATGGCGGACTTGGCACCATGCCAATTCAATATGGCGGACTTGGCACTGTGCCAACTGGGGAGGGGTCTACTTGGCACGGTGCCAAGTTTGAGGAGGGGTCTTGGCCCTGTGCCAAGTCCGCCATATTGAATTGGCATGGTGCCAATAATGGCGGCCATATTGGCTATATGCCAGGATCAATATATAGGCAATATCCAATATGGCCCTATGCCAATATGGCTATTGGCCAGGTTCAATACTATGTATTGGCCCTATGCCATATAGTATTCCATATATGGGTTTTCCTATTGACGTAGATAGCCCCTCCCAATGGGCGGTCCCATATACCATATATGGGGCTTCCTAATACCGCCCATAGCCACTCCCCCATTGACGTCAATGGTCTCTATATATGGTCTTTCCTATTGACGTCATATGGGCGGTCCTATTGACGTATATGGCGCCTCCCCCATTGACGTCAATTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTCAATGCCCATTGACGTCAATAGGACCACCCACCATTGACGTCAATGGGATGGCTCATTGCCCATTCATATCCGTTCTCACGCCCCCTATTGACGTCAATGACGGTAAATGGCCCACTTGGCAGTACATCAATATCTATTAATAGTAACTTGGCAAGTACATTACTATTGGAAGGACGCCAGGGTACATTGGCAGTACTCCCATTGACGTCAATGGCGGTAAATGGCCCGCGATGGCTGCCAAGTACATCCCCATTGACGTCAATGGGGAGGGGCAATGACGCAAATGGGCGTTCCATTGACGTAAATGGGCGGTAGGCGTGCCTAATGGGAGGTCTATATAAGCAATGCTCGTTTAGGGAACCGCCATTCTGCCTGGGGACGTCGGAGCAAGCTTG


Promo 3 p2 Flk-1 2723bp 54 Xenopus Laevis Vasculature / Doherty et al., 2007 CTGGACTCTGGGCTAGGGCAATTGTTCCAGCCTGACCCCTAAAATAGCTCTGAGAATATGCAATTGGTGCAGGTTGCTCAACCTGTGAATACTGTCAGGCCTGGATTCCAGGCTGAGGCACAATCTGCCATTGTTTTTGCACTTTGCACCCTGCCCTGCACTACTCTAAATTTCTTCAGGTCTCTGAGAATTACAGAAACCTGCTTTCCGCCCCATGAATACAGTGCTACCTGCATTCAGCAGTGCTGTATTCATGATTGGTGTGTGAAGAGACATAGGCATCCTTCTTCTCATTCAGGTCACAATGGAGCCCTGTACTTACCACCCTGCCTTTTGCGTCCCTTTATTCTTTAGTACTTGCATCTGAGGTTATAATAAGAGTGGTTGTTTAACTTTGACCCCAGACACAAATACTAGACCACTAGGGCTCATTTAAAAAGCACTTGCATCTGGGGTCTGGCAGCACTCTGCCCTTAGTGCTGGACTGGAGTAAGCATGCCAGCCCTCCCTACAGGGTTGCCAGATTGTCAACCCTGTAGGGAGGGTTGCCAGATTGGCGGGTTACCAGGTTTATAGCCAAATTGGGCTATTTTTAAAACTAATTTTTAAAAGCGGGCAATTTTTTTATGCAAATTGACGTGACATCAGAGTTCAAGTGATGGCAGCCAGTGATGGCCTGCCCCACTGACCCAGCTCCTATTTTGCTGTACTGGATAGTGGTGCTGGAGGAATCTGCTTGACTGAGATAGCCCAATAACAGTGCTACCCTCCGGACTCCCGGAAGCCCTGCTTTGGTTTCAACTGCCAGTCTCTGTGAATGTGTTACCTGTATAAGGTATGGAAAATGGAATTGGCAAATGAGGGCTGGCTGTGGGACTAACGGAATGGTTCTGTGCCACTGCGTCTGGCGAGTCCGGACATGGAAAAGACCCTACTTGTATTGCAATTTGCAATTGGGTTCAGTCTGGTATACGAGCTGAGCAAGTAGTCTAAAGTAGTCTGTGTGATACCCTTTCATACCCTTATTGTTTTACTTTATTTTATTAAGATTTTTCAGTGTATCAATTGGGATATTTTTGGGCTACCTTTAAAATGGCTTTTGGCAACTTTTTGGCTATTTTTTTTATAGTCTTTGGTTGGTTTTGAAATGTAAACCCGACTCCCTAATTTGTGCAAGGTAGGCAGGGTCAGACTGGGGGACCCGGGGCTCACCGGGGCTTCTGCCTCAGGCCCCCCCTCCGGACCCCGGGGGATGCTGCCTCAACTGCTCCGGACGCGCAAGAGTGCACTTGCGCATGCTGCTTTTTTTTGCTGCAAGGAAGAAAACCAGGGTGCTTATATGGGCCAGTGGGGCCCATTGTTTTTTTTCCCGGTGTCCCACCGGCCCAGTCCATCCTCGAAGGTAGGGAATGGGAGAGGGGAAGTGTATATGTGGCCTGCCCTCACCCCATGACTACAGTCTAAACTGTATTCATGTGGCACACACACAGGTCTCTGAAGACATAATTTTGCCATATGAATAGTGACTTGGCACAAACTGCTATATCTCGTGCTGGTGTGGTCGGTCCTTTTGTGCCAGTTTGTTGGCACATGTGCTGCAAGTTGCAAGGAGGCACTTCATTCAGCCCAGTAGAAAACAGTTTTTGCTTCAGGAATGGGCAGCACTTCTATGAATGATCAGGCCCTGATTTGTGGAAAGGCCACCTAGTCCTGGGCCTAGGGCAGCAGGATTTTAGGGGGGTGGTTCCAACCATACCCACATTGGTTAAAAAACACTGGGGATGCGGTGGAGATATAATAATTTTTTACATTTCCAGTGCGCCAATGAAATATTTGTAGGGACAGGGGCCGACGAACGGCAGTGGGCCTAGGGGCTCCTGGATGTAAATCCAGCCCTGCGAATGAATATATATAGTGAATAAAGTACCCGCTCTTGTAAAATATAAGGAAATTATAAGTTACTGAGGAGGTAACTTCTAATATCCTCATATTTTGCAACTGGGGGTACTTTATTTATTATAATACACAAGTTTCAGTGAGTCATGTGACAGAAATGACATCAGAACTCAACATTTATAACTGATGACATCAGAAGTCACCGTTTAGAAGGATATAATTTACAAGATATTCATGGCTTTTGTGTATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAATGTATTAATTACTGAAATGTAGTGCTCACATTCTCCTCACAATTTATTTTGAACTTTCGTACATACACCCCGAGGCGTAAAATGACGTGTACTGCTGTTGGGTATGAAGGTCTGTGACCACTGATAAAAATAAAGAGGGATTATTGAGGGGTTTCAAAGACACCCCCGATATAGATACAGAGAAGAGCAGCGAAACAGCCACAAGCAAACGACTCGCTGGAAATCCGAGAGGAAGGGCGGGAATTTGGCAGTGAGGGCGTGGCTTGCGATGCAAGTTGTGAAGGTGCCGCTATGTAGAGAGCACAGGCTTCATGAGAAGCGCTGGAGTTACATCCTCTGTGTGAGCATCTCCGGGATTTCTATCGCAGAGACCTGTCAGTGTTGCTGCTGCTGCCTCTTCCCTCCTCCTGAGCGCTGCCTTCGGGGCCCTTAATCTCATCACAGTCCATGTCTGTAGCATCACTGGCTGCTGCCCTCGTATCTTGCTGCCAATCGCTGGGACACTGCTGTCTGTCCTGGACTAAACGTCAAC


Promo 4 p2 14xUAS E1b-ATG 454bp 93,7 Xba1 AAGCTTAGGCCTCCAAGGCGGAGTACTGTCCTCCGGGCTGGCGGAGTACTGTCCTCCGGCAAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACACTAGAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACGCAAGGCGGAGTACTGTCCTCCGGGCTGCGGAGTACTGTCCTCCGGCAAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACACTAGAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACGCAAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACACTAGAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACGCAAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACACTAGAGGTCGGAGTACTGTCCTCCGACGCAAGGCGGAGTACTGTCCTCCGGGCTGGCGGAGTACTGTCCTCCGGCAAGGGTCGACTCTAGAGGGTATATAATGGATCCCATCGCGTCTCAGCCTCACTTTGAGCTCCTCCACACGAATTCCCTCGACGGTAC


Promo 5 p2 ROSA26 814bp 55,7 Mus musculus Widespread / Gross et al., 2006 gtcgacTAGATGAAGGAGAGCCTTTCTCTCTGGGCAAGAGCGGTGCAATGGTGTGTAAAGGTAGCTGAGAAGACGAAAAGGGCAAGCATCTTCCTGCTACCAGGCTGGGGAGGCCCAGGCCCACGACCCCGAGGAGAGGGAACGCAGGGAGACTGAGGTGACCCTTCTTTCCCCCGGGGCCCGGTCGTGTGGTTCGGTGTCTCTTTTCTGTTGGACCCTTACCTTGACCCAGGCGCTGCCGGGGCCTGGGCCCGGGCTGCGGCGCACGGCACTCCCGGGAGGCAGCGAGACTCGAGTTAGGCCCAACGCGGCGCCACGGCGTTTCCTGGCCGGGAATGGCCCGTACCCGTGAGGTGGGGGTGGGGGGCAGAAAAGGCGGAGCGAGCCCGAGGCGGGGAGGGGGAGGGCCAGGGGCGGAGGGGGCCGGCACTACTGTGTTGGCGGACTGGCGGGACTAGGGCTGCGTGAGTCTCTGAGCGCAGGCGGGCGGCGGCCGCCCCTCCCCCGGCGGCGGCAGCGGCGGCAGCGGCGGCAGCTCACTCAGCCCGCTGCCCGAGCGGAAACGCCACTGACCGCACGGGGATTCCCAGTGCCGGCGCCAGGGGCACGCGGGACACGCCCCCTCCCGCCGCGCCATTGGCCTCTCCGCCCACCGCCCCACACTTATTGGCCGGTGCGCCGCCAATCAGCGGAGGCTGCCGGGGCCGCCTAAAGAAGAGGCTGTGCTTTGGGGCTCCGGCTCCTCAGAGAGCCTCGGCTAGgtaggggatcgggactctggcgggagggcggcttggtgcgtttgcggGGATCC


Promo 6 p2 foxi short 2020bp 105,9 Xenopus Tropicalis Ionocytes / Unpublished results GTGCCTCCGATCAATTCAGAAGCATGTTATTGTTTTGCTTCCATTACAGGAGGCTGGAGACGTTGATAATTAGACACTAACATATCATTACATCATGAATTTAAATGACCTTTCCTTTATCCCTTCCTTTATTCCTTTTAACAGTAGATGTTGCTACTAAAATACTTTTACGGCAGGCAGCACTCTTCATTGATCATTTGTTAATGAGGATGTATTGTGAGAGCTGAATCTAATGTCTGCCCACCAAACAAACACAGACATCTATTTATCACAAAGCTGGTCCCTGCATGAATAGCAGCACACTCAGCATATGAAAACAGGGTCAGTTCCAAAGCAACTGAATACATTTATGTCATTATTTATTTCATATAATATGTGCACCCCAGCAGGATCAACCTCAACTTTATCCTGGCAGGTCCAAATATCCCAAAAGTAGCTAAATGAATACAGGTATAGGACCCATTATCCAGAATGCTTGGGGCCAAGGGTATTCCGGATAAGGGGTCTTTCTGTAATTTGGATCTCCATACCTTAAGTCTACTAAAAAAATCAATAAAACATTAATTAAACCCAATAGGATTGGTTTGCATTCAATAAGGATTATTTATATCTTAGTTGGGATCAATTTCAAGGTTCTGTTTTATTACTACCGAGAAAAAGGAAATCAGTTTTAAAATGATGAATTATTTGATTAAAATGGAGTCTATGGGAGACAGGCTTTCTGTAATTTGGAGCTTTCTGGATAACGGGTTTCCGGATAAGAGATCCCATACCTGTACACCAGATTTGTTGTAAATTAATCTCCCCATTTAATTTTATGTTTGTATTATTTATAAATACATGAAACAATATTACTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCTATCATCTATCTATCTATCAAAGAAGCAAAACAAAGAATAGGACAGGCAACACAGGGATGTAATGCTACTAATAAAACTTTGCTTTACCTTTAAAAGATGAATTTCTTGCAGTTTTGCAATTCTTCATCCTTCTCCACTAGTGGGAGTTAGTTCTGTAGCAAACAGGTATGTAAGGGATTTTAGCTATCATGCTTATTTTACAAATAAACCATGAGTCTTTCCCCCTCCTTCTTAAAGAGGGTGTTAGCATATTTGTAGCCAGTATCAATTTCCAATGAACATTCCTGTTGCTTCCATTAGGGTTTTAAAATATGCTGTGTTCGGTAGCTAGCAGGAGCAATAGGATTATATAAATGACAGATGATATAGATATAGATGATATAGATGTACCAAAAGTTTATACAATATCAAAGCTGCCTTACATGTTATTACTTTCTCTGGCTGCAACTGTTCCAAAGACTGCACTTACAATACAAACAGCCCTCTTTTGTTACGTGTAAATGGCTTGTGGGCCAGCTGAATACCAGAGAATATATAAAAGAAGAAATAAATATATATATTTATACAAGTAGGAGTTCAGAAAGTTGTAAGGTAGCCATGAGATGTAAGATTTAGCACATCTCAGTAAACTGAATAAAATGAATTCTTATGGCTTGGTTCAGTACCATGAAAACATTCTGTCCAGTAAATGTTGATCCTTATCTTAACTTTATAATGCCATTAAACATAGGGGAAAAAAGCGAACAAACAAACAGATACAAGCATACTGTGATAGTAAATGTTTTACTTCTTGGTTCTGCCTTTTGTGACATGGGGGAATTCAATGATCAGGTCTGACAAAAAAAAAAAAATGTGAGAGGTAAAAGAAAACACACACACACACACATGAAACACATATATCCCATTCATTTAAAAGATAAACACACATAAATTTGAATTTGGCTTATGAGCTGCAAGCATTCCAAAAAGGGATATCAGTATAATCTCCAACCATTCAGGGAGGCTGGGCGGAGCCACAGTGAAATCAAAACACAGCAGGTGTATAAGTAGTGGTGAGGAAGGGCACAAGATATACACCTGCTGCAAGACATTAGCTAGTTCAGGTGCT


Promo 7 p2 UASt 341bp 64,8 Saccharomyces cerevisiae GAL4 inductible / GTCGGAGTACTGTCCTCCGAGCGGAGTACTGTCCTCCGAGCGGAGTACTGTCCTCCGAGCGGAGTACTGTCCTCCGAGCGGAGTACTGTCCTCCGAGCGGAGACTCTAGCGAGCGCCGGAGTATAAATAGAGGCGCTTCGTCTACGGAGCGACAATTCAATTCAAACAAGCAAAGTGAACACGTCGCTAAGCGAAAGCTAAGCAAATAAACAAGCGCAGCTGAACAAGCTAAACAATCTGCAGTAAAGTGCAAGTTAAAGTGAATCAATTAAAAGTAACCAGCAACCAAGTAAATCAACTGCAACTACTGAAATCTGCCAAGAAGTAATTATTGAATACAA
Promo 8 p2 HB9 3142bp 48,1 Danio rerio Motor neurons PtsI Flanagan-Street et al., 2005 GCCAGTCGACGATATCTTAAGAGCTCACGCGTAAGCTTAGATCTGAATTCATTTAAATTAGCCTGGCATCTGGACATCGTCAATCACGGGCTCGTGACACCGAGAGGGGACTCGTGGGTCATCTCGTTTAAAGCGCATTTTAAATTACACCAGCCACTGAATTGTGTGTATTCATCACATTAGTGTGTACCAGTGTGTTCGGTTAAGTAACACCTGGTTTTCGGGCTGGTTCATCAGTTTGTTTGGTCCAGTGAATCACTTAAGAGATAATCAGGCTTATCAAAGCAAACTGAGGAAAACGCTTTCGACTACAGAAGGACTTTGTATTATGCAATGTTTTCAAAAAAATATCTTCATATTCAGTGTGGGAGATAATAAGAAAGGAAAAAGCATGAAGCACTGAATCGGTGTCCTTTAATGACTTTTATAGTTGGGAACAATTAGCCGTTCTCCACAAATTAAATTGATAAAAAGATTACGAGACCCAAATGCGTTTAAAAGCTGTGGTACGCACGGCCCATTTGTGCAATTATGATCGAAAATATTTATTGCAATAAAAGAGACAGTGCAGGTCCCGTTAAATTGGCTTTTCATAATGAACACATTTAACATGGATAATTAATATATAAACTATTTCGATTTGTCACGATGATATGTGTTGCACTTAATTGTGAAAGTAATTACCGAGCGAATGAACATCTTTGAGGAGAGTCCCTGGTTTCAGGCCCTCGTATCATCGGGTGCAATAATAATTTTACTCTCTCCTGATGTGATGAAAAAGAGCCATAAATCTCTCAGATCGCTGCAGGTCCACGGCTTCATATTTCACCGCTGCTTTAATAGAAATATTCATGCGATCCCTTAATGAAATTAAAACTGAGAAGCGGACAAAGCGGCCCTAGGCTATGTGCAGCGTGTAAAGACACAAGAGCATTTGATTGGGAAAATGTTGCATCCTTCAAATATGAGGATGTTGTTGCACTGTAAACCACGTAAAACATTTTTTTTCTTACAGTCCAGTATTGGCCACACTTGATAATTGTTACATTTGTTATCAATTACACGCGAGGCTCATTGAATGTCATTTCAGAATTGGTCAGTGCATGCGTCATTACGGCACGCTGTTATTCTCATCCTTTCGGCCGGTGACTTGTTGATTTCCCTCGAGCAAATAAACGCATGCGACCAGTCTCTCGAGAGTGGTTAGCTGATGAATTGAGGAAAACTAATCCGCTTTATTGGTAGACAGGTTAAGGGCAACAGAGTGTCAATAATTCTCTCCCTGACCTCTTTCTCCATTAGCTTAAAGAGGCTTATAAGAGGAACAGACCCCACAACATGACACCGATCCTCCACATCACCATCTCACATGTAGCCAACCTAGGCTTGGAAAATCATTTCGATTTATAAAGCTCAAGATCCAACATTTGCCAAAAATTCATGAAAACAGGGCACAAATAGGGCATCATTTTCTCACAAAGTATTATATAGGCCTAATTAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGATAGACAGATAGATAGATAGAAAAAAAACAAGATTTTGCTTGTGATTCATTATGCATAATAATTTGCCTATGTTTATTAATAAACATCGTGTTAGGATTATAAATGTGTTGTGATGAATGTGATTAAATGTTTAAATATTTACTGACAGTTGTTAGCCTATATTTACAGATGTAAAAAATCTACGTCTAATTAGTATGTGTTTCTTAAATCTATAATAAGGAAAGGCTTATTAAGTTTATCTGTACAATTTAGAACAATTTTACGAATTTATCCTTTAGAGAAAAAAAATGTAATAACACCATATTTAAATATCCTGTTGAGAAATTATTAAATCAAATTTTTACATTCTAAGAGCAAGGTTAAATATTGAGTGAAAGGTTGAATTGTTTTTAAGACAGTTGTTTTATTTTTTTAAGCATATTGTGGTGGGTGAGTTTTCAAAGATTTACACATTTCAAACAATTTATTAAAACAATATTTGTTGCATAAAACACTGATTTGGTCAGTTTTACCACTGACTTTAACTTATTTATTTAATTAATTATATTTCTATTGTTCATTGTTATTAAATTTTGCCTACCTAATGCTCTCTAACAAATAAGGAATAACTTGAATATTTCCTCTGCGCAAAATGTTCATCGTAATGTAAAAGATCCGTTTGACATTTAAAATGGTTCTCTTCTCATAAAGATAGTAATTCTTTTAAGAACTGTCCTCTAGAAGGTTCTTTAGGGAAACAAAAAATATACGTGTACATCAATGTGAAAATCAAATAGTTTTTTTTATTATTGCAGGCTGTTCAGATAAAAAATACAATTGAATAAAAAAGTATGGACATTAAATAGCAAAATGACAAATGCGTGTATAGACTATGTTATTTTGTTAATTCATTTGATGAAATAAAAAAAAATTATACAAATGAAAAAATGTCATGCCTCTACATCTATGCGAATAAAAAGCATGGCTGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGGTCAAACAAACTATTTCGCCAAAATAATATTTTCGAGTTAACATGCTTTATCAATCTTCGTTTATATTAAGATTATAGGTCAGTGTTTAAATAATGAAATCTTGATAACTTTATAAATGTTTCATGTTTCAAAGTTGCATGTTAATAATTGCCCTTAGACTCTACAAATCTGGAATTATTCATAAATTAAGTAGATGTAAAATCTATGTGTGCATGTTGTGTTTCCCACTTAAAAAGCTTTCATTTTATGGGAGAACATACTTATGACAACTCTTGAACTTCTACAAGCACACCGTGAACACTGGAATCACTGTCCAATCGGAAATGCACAAGGATGACGTGAATGACCAATCCACTCCCTCTCGGGCAGCAGTTGACAAGTGGACTTCTGGCTTGCACACCTTGGCCAAGATCATAACTTTACGAAGAGGAGCGGTGACACTCCTGACAGCCTTTTAAAGTTACGAACGAGGCGTTAATCTGTTTGTGAGGTGGGCCAG
Promo 9 p2 pax6 1957bp 58,9 EcoRI ctagcgggggcttgaaaggaagagccggggcatttgcatgagaaggggcctcaatgggcagaggaagccactgggctgcagggagttgctgggcgagtcagaggggccagggaggcagcagctcattatccagctcccattcaggagacctcctttcagtcacatgcaaactttctggcagagtcgtttgtctcctcattgtactttatttgggaatgtaatggctgtcaggcccctcattcactcgccacatactttattgatgagccgcgacttctgccactttcacacgtcaagtaaagtcaagtgtataatctttttacttcatttctcccttcccttccattgctttgcacccagcctttctctcctgcttcttcatttagctgcatttgtttttttacccctctgcttcttagtattagaccccctccttcccttattaatgtcttggaattagggcaccctgagatcaagctggtactttaaatgtcacctttaaagcttgcacccaggggtttctttggtgtctactgaggtgtatcctaatagtgaaccattcaacaagtgtaactttgtggttgtgtgtgtggtcaaaacactaaagtcatttacttattgacagctccagaggggtcacctttagtgctttcctattggcagagaaagctgttttagggtgctgtgacgtcatttcgatgatgttataaaatgtatttgcaaaggattagggcaactggtattagaaaattgtgattacttagaccaattgtatttgagagtaaaaaatgtagtcacaattgtaaaaataatataattataaaaattataaataataataataataattaaagggcagataaacgaaatgttacatttaattagcactaaggactgtggaactgtagctctgtacaaattagaaataaaatactcacctacacgcgaatgaattttccccatctggaattgattgcaaaaataaatttaaaaaaataaaaataaaaatttgcctgaagaatttgcttcacttgaggtggaataataaaaaaaaaaaactaaacaaatggcacgtggggagaggttggtaaatgtttgctgagtcccacttcagcctccttctcaagggttctctctatcaacagagtaaattgggcatattctcactttctcagagggtccttgcaggttgaaaaaagaaaagaaaatgaaaaaaaaaaagaaagtaaaaaaaaaaaactaagagcttgggggcaattgagagtttacaaagcgcctgtcttacagatatttcttgctttttttacatgtgaatgttattttgctttatcccctattgttgccgaggggggagcttttctgccaaaatgcaaatcgcctccattcacagacaaaatcgcctgtacaacagaacccagggcttacaaggaaaatgatttaattcccattgtgtgcaagtacacaattattacagttgcagggtgagctctggtgaggctggaaaacaagggggtacgaattgcgacaagcgacgcgtaaaaaaagttgtcttcgctgcgacttggagcgattttttgtaaaaaaaaaaaaaaaatacaaaaaaattattttttccaaaaagtataaatccaatattgatggaaaaatcaaacattaagaaaaaaaactgctgaaattcttgtaaccaacaccaacagagatttcatatcgcctaaaaaaaaaaaaattctcagcactgaagaagggaaagagagagaaagaggaaggGGAAAAAAAAATCCAAGTGTATTCATATTCAAACCAGTGAACCAATGGAACTGGCCTTTAGGGAGGCGCAGCCAATTGGCAGCTAGGAGGCACTGCTTGCGCTTTGCATAAAGCAATATTTGGTGTGTGCAGAAAGCTTGCTTGTTCTTTTTGCAGAAGCTCAGAATAAACGCTCAACTTTGGCAGATCT
Promo 10 p2 NBT 3481bp 168,7 Xenopus Laevis Differentiated neurons EcoRI Huang et et al., 2007 tctagaccctgtctgttcctgattacatctagtttgctgcctgtccggattattgcctgttttttgactactctcttgtatcctgtggtgtactttctattttggtgtgtttgactcggcctgtgaccccaaccatttatttgtctcctgtaactgtaccgcattgactgattgttactgacccggcctggcttttaactacaattcttgtttccaattctacaaccccacacttggttcccttgcttggtcagaactctctccttgggcctctcacgttaagacctggcgtcatctgagtagcagagggctagtcccgatgccaaaggcggctgttataggcagaagggtgagccgcgactgggtccttggtgtctgttctgattttgggacaccctgccttacagcccccctcaagtctctgattattgccttgtaaccttgtaaccaatcagtggaaatcaagagacctgcaaagcaggaagtagtgttctacttatgtcactccagtctttatacattacatttttggctaactaactatattagaaacattttttattttgcatagccaatctacagtatttacccagtttttatttttaaactgaataattattttaaggataatatctgcctgcagaataaataattcgatatatgccatggataagcaatatggtgtcttgacaagacagaatataatttgatattttagaagcatggcttttatggacttatacacatgtaggtatgatgtgagaacctggttaatggtgtccatttgctgtcatgagtttgcttggttactgagcacagactattttatgagctttgccaggtcctgcttttctcatcctttcaaaacaatgtgttcccttcactccacacagagtaatgtccatgttcctggtgtgtgagtctcctcttccaaatgcagcatcttctccccccccatgccatgtgacactttcattagcatctcctcatgctttgtgtgaattctgctctgccctacccctccccttatgcagcacaaggaagaagggagaaagctgtgtctgcatatctgcaaaaggctgcctgactgacagtaagaatgtctgtctcgaggacctcttcccacacagctgtaccactgaaatccatatttattggtagtacatctgttactaacattttaacattaacaacagtgattacattaccttcagaacattgcagtaaggaacagactcctgtatgctcatagtgtaataccaggagaatatattgtaaatcttgggtgttgcccactttcagtgatatcagctttgctttctgtattttttaatcatttaatgctccttcatagtaatcttgaaatgcaaacattttccttaaggtgggcatagccaaacaatattcaacatcaacacactgggccaaatcaggatgatctgatcaacaggctaacaatcagatcatatttgggagccatttgccaatgtggtcctcttccaacatgattatccaaactgtctgatagatatatctgcttgatagtcaaatattggtcaggcaggccattgagaaggcctcatgcatgggccaataagctgctgattgggttgcctacttgtggatattttactagcctggccagaaaaaatgttgcttgatgccaatgtcaataattggaaaaaaacattaaaatataagaaggctgttacttttttcccagaaaaggtggtaaccataactgccaactaattctggaagagctgagttggcagcttatacttggccatttatcaatcaccacctataaggatgtaccgagtctgcgtgcttattaggtatatgtgagtatgacacaattttaaacactattatgtctgcaagagctgagtcagcagttatacttggccatgtattgccacccataaggatgtactgattcaatcatttttctccaaacccctaaattcatatgatgtctgccagcttattaggtacagtatatgtgagtatgataaaaatatttgtaatatttaatattggttgtgttttctctctatagaaataatacacaatccaaacaaaagtggcataaatgtgatatattgtaatgacatgataaggaaattacactgatttattggctattaatatttctcatttgcaatcactatgctgctctggcagcttttatcagcacatcagtgctacagaaagaatggaaccctggctgtcatgctgattctaatgctcagcagcattttacacattttgctgcattttctagctatcagctgattactcccaggatcccccttgtgttccactgcagatgtatttactgatgcttagcttctaccaacgggcacttacaagtatttctatgtgggtgtaactagaaagaagatggactatgtaaagcatatgggcctctagtttgggcataaccttaatgtacatttggatgggaggttccagggtaaaggttaatccaatagcactggtttcccctagctttgccacttttaataggcaaggtttcagccctgtctactcatatgtaaattgtgattgtgattttatttcacatttttgttctgtatgtttggacagatgtcagtaaaaccatttaactgcccccgtttgttcaacctcctcgttcttctgctacatccactggtctttacggaagcaattaaataaattaagggccatatgatttcctgccctgtaaaactggtgtgtgtttgcggtctgaggcagatgtgctgcttccatttgaatacaggggggatattgaaacactgactcgggaatcccctggagagtgatttgaggcagaaatggatatggagcagtatcatgtgataaaatgaaattgtgaggcagctgcatagggtggcacccatccccactgcaccttccttccccctacagctcccagtgatggacgagttgtgtgggggatggtacctgtcactaatacctttggagtcatcattaggctaatattatcaataacaaggttaatgtttctataggcttaatcagcttctcattcgtgttttaattagaattttttttcattatttcagtataatattcctttgtaataagcaataagcacattcccagcatctttttcaccttcttggtggtatctgcctgatggtgagacaatgcagcatccatttccattccctcccttgtcatttgattggttcccatccctacaatgctcagggccagtggctccacccaccattacatcatctgagcccaggaccacagcaagtgaataggagagagcagcaccctccccaaggcgtcacaagtgtataaaaggcagcagaaggagcctctgacagcccagattcttagccggctggaaaccatcggggtgttgcacaaagggcaagtaaagcaacaagaaagggccacaccatccactgattacaccactgtaagactcaacccaatc
Promo 11 p2 LMO2 long 4730bp 170,1 TTAATCTTGTTACCAATTTTATACCAAATACATGATATCTGAGTGGCATCCTCTTAAAGAGACACTTATAAAACAGAAAGTGTTAAATGTAAAGTAGCACAGTTTTAGGGAAGAAAACATATACTTTACTTCTAAAAAACAGTAATATTTTAGTGCTTACATGCGGAAAAGTAAAGGGTTAAACTGGCCACACAAGAGATGCTCCACTTGTGTGACGTTGGTGCCAAACAAGTGTATTGTCTAGCCCTCAGATCACTTAAAGACTCAGTGAGAACTCATGCAATTTCCTGCACAGCCCATTATGGTCTCATGGGATTGTCCAACCCTCCAAAAGCTGAATGAGCCCCAAGCAGATATCAGTTGGGAAGGCCATCATATAGCCCAATACATGTACCACTAAGATGCCAGCTTGGTCAGGAGCAGCCCAGCCTATGAATTGCCAGCTTAATGATTTCATAAAACACAAATAATAATGTATTTACCTTATGCTAAAGGCCAACATAACACCCAGAAACTGTTTTGTGTGCTCTTTCACTTAAGGTGACCTTCCCAATTAAGCTGACACAATATTCAGTGGCAAAAGATCCAAGTGAATGATAACTATCTGTGTGGCTGGAGTTATCTGCCAGCAGGCAGCACAGACAGACAGTTCTGAGCAGGGAAGGGTGGAATTATCTCTGTGTGATAAACAGGGCTGGGCAAAAGGAGCAGGGCACATAGATCAATGGCAGCAGTCAGACACATATTCCAGGGACTGTCACAAATATATATCTTCAGTAAAGCTGAGGGCACACGGACCGTTTGCTCCACTGCTCTCATCCTTTGATTTTTTTTACAGGCTGAGAGAAGCAGATCCGCTGACAGCAGTGGACCAAACTCTCCATGTGCCCTTAGCCTTAAGCTGGCCATACACGCACCGATAGTATTGTACAAAACCTCGTGCATGTATGGCGGATTGACTATACGACCGGTATTGTAAAGGCTGTGGATATAGGCCGTCTCATCGGTCAGGCAGGTTAAAATCTACGTTAAGGGCTGAATTGTTTCTACATCAGTGGAAAAAAGGTTGACTCGTTCTGCAAGCACTGACAGGCATTTCAATATACTGTGCACACAAGCGGCTGATTTTTGGGCAATAATGCTACTTTTGTGTTTCCGTACCAATGCTGTGTGTTGGTTTATACACAAGACAGGCAGACAGGAGTGGATCGGCCTTCTCTGCTTGAATTGTCACACCCCCATTTCAGCTGCTACTGAACTCCACCATCCTACTGGCTAAGGTTCCTGGGAGTAGTTTGCAACAGCTAGAAACAGGGTCGATATCAGTGATGGGGGGGTCACAGCCGGTACTGCAAGAATACAGGGTGTGAAACAAAGTAAGAAACGGCAAGATCCTGACTGTCAGCAATGGCAGCTTATAGCACGTGTATTATCCACGATTCCTCTTGAACGGGTCTATCCCAGTGTCTTTATCTGCCACCCCAGGAACATTTCAGTGCAGGGAGAATCGCTCTGCCCGTGCCTGACAGTCACTGATAACTTGTTTTGGGTGGAGGCCCCACAGGAGCATTAACTGTACCATTAAAGGAACCCAACCCCCAGAAACAAGCTACACCCAACTTTTTAAACTCTCTTCGTTTTTAAAAGAAGAACTAAAACATAACAAAGAATAGACTACAAAGGCTACATATTCAATGAAAGATGCAGCATACAAAAAAGTGCAGCGATCTGCCATCCTGTACTGAGTAACTTTCACAGACCTCTGCACTTATTTTCCTTTTTACACATGCAAGTTAGTGAGCATCAGTAGGCCCAGCCCTATCCTTACTGCCTGCATTAAGGTGGTCGCTGTAGAAAGCAACAGACCCTGGGGGCAAGGTTTTGCACCCCTTTGTGGTATTCAATGTGCACCCTGTTTCAGTAAATAAGCCCCATTATGTTTTGGGGTTCTGTACCAGTCCAAGAAAACCACAGCTATTATAAGTGAAGATCTGTACCATCGAAGATGACCCCATCTTCTTTTCTGCTAATTCTGCATCAGAATATAACTAGCCCTGTTGCATCAGCTTCTATACAGACAAATTTCATTTTCTGCTTGATGATTTCCCACACCCCCTAATCTTAACTTTCCAACAGCTCCCCAGGAACAATGAGCATGGCAGTGCCACTGACACTCCTAACATGATCCAAGATGGTGAACTCCTGCGCACAATTTTTAAGGTTTTATAGCTGTTATAGAGATGCTGAACCATTAGGCTGGTGCAGTAAGTTCCATACATAAATATAGCATTTCTAGCAATATAAATTTTTTGGGTTTTATTCTCCTTTAAAGGAGAACTATACCCTCTGGCACAAAAAGCACCCATAACTATCACTGCCAAGACCTCCCTCACCTCTCCCTTATGACATTGTTTTATTTCCTAAGACTAATGGCACCAATTTGGATTTTGTCACCTGCTGATTAAGGTCTGACGTCCCATGGAGCGTGTTTGTCACCCGTGATAGATCTCTGCTATCACAAGCGACTAACCGCTCGAAGTTGCCTGCAGGAGGAAACTTTGCTCGACTTCTGAAAACCAAAGCGATGCAAAGGCCAGTGGACAGGCACTTCAGGAGTGGTTAGTCACCCACGATTGCAGAGATCTATCACAGGCAACTAACTTGCTCTGTGGGGCATTAGCCTTAAGCTTTCTGCCTCCTGTATGGATGTGTGCTGACACATGGGATCAGCCTGTCAGTGCAAAAACAAACAAGGAGCAGGAGTTAGCAGACTGGCTGTTTTGTGTATATGCCGGCTGAAAAAATTACCCATTGGCCCTTAGCCCAAGGCTCACAGCACATGAGCTATAGACTCTATCAGCATTTGTATTGTGAATGCAGCCATGGGCTTCTTTTTCCCAAAATTCAATTAACACAAATGACAGTCTGATTTGTCAGGTTCAATCCCACTTCTACCCCAGCAAATAAATACCCATGCAGATCACATTTGGTGTGCCAACAGTCTAAAGGTGGTCATACACAGGCCAATTCTACCTGCCGATATCGTTCCTTTAGACCAATTCGTCAGCTTATCTGCCCGTGTATGGGCACAAACGATAGGCCTGCCTGACCAAGATCTGGCCTGAAATCAGTCAGATCTCAATCGGGCAGGTTTGGCCCCAGGGATAAATGACCGAATTAGCCCGATATCGCCTACACTTAAGTGGGAATTTCGGGAGAAGATCTGCTGGCTTGGTGACCTTGCAAAGAGAGCAGATCTTAGCGTGTATGGCCACCTTAACTCTAAGACTTATTCCAGATGGGCTGATACTCTGCAGGCAAGAATCAACACCTTTACTGGGATCAGCCTTTCCCTGTGCCTGCACCCAGACCCATTGCTTCAGTCCAGGTGCAGGCACACAGAGCGAATTTCAGCACTGTGTGAATATGCATTTCAGAGTGAAAATCTGCTCTGTGTGCCTGCACAGGGAAAGGCTGATGCCAGTGTAAGGTCTGATTCAGCCCTGTGTGGCATTAACCAAAGAATATAACTGTTATGTTGCTCCCTGCACACATATGTTAGGTATGCTGGAAATTGTAGGCAACATTTGGGTGCTGTATGTGTTACATCCCATGCAATGCTGGAGTCAAAAAAGCTATTCAGGTATCCATCCCAGTGTAGAAAATGGCACTTTAAAATGTGCAGCTGCTGCAGGGCATCTTGTGAGCAAATCAGTCAATAGATGCTCGACCACAAGAGGTTTAACTAGAGACGGACACTTCTGATTCCCCAGAGGATTTGGGAAAGCTTTTAGCACCACTGAATGAGGGGATTAGTGACCCTCCCCCTAACACCCCCCCACCACATGCATTTACAGCCAAAGCCAGGACCTGCTAACAGTACAAATCAAAGGGGAACTAAACTGGTTCAGCAATGTCCAACCTGTTGTTTAACTAGAACCCAGCTGCCTGATAGTGGGGTTGGGAGCTGCAGTTTAACAACAGCCCGAGAAGGATGGACATCTTTGATATAGATACTGAAAACAACTGTTAGGGTAATGTTGCCCACAATAGATCTCTGCTAACACGGGCGACTAATCTCTTCAAAATGCCTTTTTCACCATCATCAAAGGGAATCGGTAGTAGAAAGGCCTATCCCTTTAGTGCAAAGTTGCCTGCAGGGGGAAACTTCACCATTGATCAGCACATACCTCTTTTACCACTGAACCCCTAGTTTAGGCCCTTTTGTTATTCCAGCACTCCAAATCCACCCCCCCCCCCATTGCCTGGGTGAATTCCAGAAAAAGTTGAGGGCCCCTGGGCAAGCCACCCAGTATGGAGGCATCAATACACAGACAAGCAAGTTTGCCCCCCCCCGTTATCTCTTTCAAGTGCATGGCCCCAATTCACCACCCCCTTAGGAGAGCTCTGCCCTTGTAGGTATTCCGCTGATGGCAAATAAAGAATTGCATTGACTGCAGGTCTCTCCAGCAGTGCATGGGTTAATCAGCAAGGCAGCTGCTGTGTCTGGTTCCAACTAATCCTGGCTCTGCAAGCCTATAGCAATACACACAGAACTGAGCAGCTGCCCCTTTAAATGCCATTTCCTTCTATTGTATTTGAATGGTGATCAGGAAAAAGGAAATGAAAGCAGAGTCAGAGGGGCTGAGCTTAAAGGCTGCAAGAGGGACACCAATCGGCTATATAAGTGACAGTGACACAGGGCTCCCTCCCAGACCTGCCTGCAGCAG
Promo 12 p2 pax3 2916bp 109,5 Xenopus Laevis Neural ectoderm Unpublished results GGCACTTAGGTTGGGAAACATTCCTCACAGCCCTGGGCTCATCACGTTACCTCCGAATTTCTACTATTAAGAACACAAATACAAGGTAATGGGATTCAGACTATGGAAAGTGAGCGCCATGCTGCTCAGTCATCCAAAAGAAACCAACTAGTTGTCCAACCTGAATAATACGCGTAATGCGCCCTTGTATTTCTCATTATTGTTAGTATTGTGAACCTCCAATGACAGTGGCAACTGGCAATTTAAAGGGACTAAAATGCTTATATAGTATCTGTCGGATTTTGTTGAATATATGTGTACTAAACAAAACCCACCCCCCAAAAATATTCTGATTTCTTTTTCAAAGGTAGTTTCCATGGGGGAAAAAATAATTTTCAAAATAACTAGAACATAACTTAATTCTTCCTTTTCAGTGTGATGTAATAGTTTATTATTCATAGTATATATCAATATATTAAACATAAATCGTGCAGGGGGTGAAGCAGGAGAGTGGGGGTTGCTGGAAGTTGTATTTTAGCCCCCCTTTTGGGAGAACTGTCAGCTTGCTGGGACTCACAACGGGAGATGGGAAATATTGAGTCCGTGACTAAACTGATCTCATGGTTTATCTCATAAAAATCCCGTTGTACTCTAAAAACTGGACTTGCTGAGAGGTTTGTATCCCCTGCTCTGCATTGGAAGAGAACTGAAACCAACTGGGCACCATGGACTCAGCACAAGAAACTTCATCATAGGGCATTGCTCCCAGATTCCATGAAAATACACTAAGTACCTTAGTGGTGTAACTTGTGGCACAAGGAGAATACGTTGAAATCTTGAGATTTATGAGAGGAGGGAGAGATTGACTACTGGGCGACACGTCTCCATTCTGTAGGGAGCAGTTTTAAGCTTAGTCCCCAATTCTCCATGCCCTGTCACCACCCTCACACATCTATCATTTCCAGCTACTATTTGCTTTTCCGTAGCTTTTTAAACGAAACTTTCACACGAGGGGGCCGCTTGGCACTGGATACACTTACATGGGTGAGAATTATTTGCTGCAACTCAGTGCGCCTCAAACTAAAACACTGGGATCCTACAACATAGTCCAGTAACTGGAGGCTGAAAACACCAATTGCAATAATATTGATATTAAAAACAACGACAGCAATACTACTAATCATTTAATCAACAGCAACAATGATATCAATAACAAGAAGAAGAATATCAGTAGCAGTAATATAATGAAGGACAATGTCAATTCTGTATTCTTATTCTCATTCCAGTGATGAGGTGAATATAAAATGAGTACAGGACAAGGCAGGGAAAACGGCTACACGTGGATTTACTGCAAAGTGACTTATTTGATCCAAATAATAGAGCAACGAATGCAGCGCAAAGTGCGCAATCCCCGGGCGGGTAAAACTCCGCGCAAAATGAGCAGCGCGATCCTGGGTGATATTTAATTTGATATTCCCTGTACTCAGCAGTAAAAGTCAAAATCCAGAAGCACACCAAAAAATAACTGCTCCGTGAAAATAGGTGATTTATTTATCCCATAAGCATTTCACAAACAAGGCAACGTTTCGGGCCCTTTATCAAGCCTGTAGCCAGCAGTAACACATAGGCTTCCCAAACTAGGATAATGAAGAAAACGGAGGGGGAATCCCTGGCCCTAGCCGCATTGTAGATGTGACAAGGGGAGGAAAAATTGTGATTCAAATGGGGGGGTTGTTTGTGTTTTTCCCCTCTCTTGATTTTGTAGAGGGAACAGCGGGATTTGACCCCTTGAGTGCCGGATAAGGCGCAGCTCTGCAAGTAGCGGGGGTCTCCGTGCCCTGCCTAAAGGGTTAAAGACAGAAGTCATTGTTTCTTTTATTTCAAAGGCCAAAGCTGCCTGTGTCCCATCCCTTTGATTGATGAAGGCAGAGAATGAGTTCAGTGGCAGGAGTGACAGTCACTTGAATGGCCCATTGCAAATAAAGGGATCTGCTCCAGTGTATCTGCTGCCTGGCATTAACCATGTTATAAATAAATGGGGTCGGACAATGGCACCTTATGGAAGGGAGAGACAGGCTTTATAGCCTTCCTGGCGTCATCTCCTGCTGGGGATCCTCCATCCACTGCTTCAACTGCTCTCCCTCTATTTATCCAGCTCTCTGGCCACTGCTATAAATTCCTTTCAACAAATGCTGCCCCCAGTCCGCCCACTCTAAGCTGGGAATCACACAAGTGCGCCTGGCTGCTACATTACTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTATGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTATGTGTAGGGAGAGAATTGGGGTAGGGGAGGGGAGAATAAATAAAATATAAATAAAATATGGAGGCATATTTACAAAGTGTTCCCTGCTCTGTGGCAATCCTGTATTTGCAAGGATTTATGCAGAAAAAAAGTGTCAACGTCAACCCCAACAGGGATTGGAATCAATGGGTTAAAAAGACTGGCATCCCCCAAGTAAAACTGCACTTTAAATCCATGCCCTGTACTGCTATGCTGAGTGGAGACACTTGATGATGATGATGATGATGATGAAGGGGAGGAGTTAGCAAGTCCCCTCTCTGGGATGGCAGGGATTCTGACCAATTAGAATTGACTTCCCTAGACGGGACAGCAGTCCGATTGGCCAATAGCAGAGGAGAAGTCCTAGTGCAGCCTCAGCTGAAAGAACTAATAAATACTTCCAGGCAGACTCGCACCTCACTCTCAGCAAACAGTCAGGAACTCTCTGGGTCCACACGGGCCCCCGGCAATTCCCCCTCACACAGTGTCACTAGTTACCCTCCGAGGCAGGACGAGGCTCTGCTACCTTCTCTGGCATCTCAGCACAGGGTACCACCGACTCTCACTCTCTCTTTACAGGGGGACTTGGATTTAGTTCTTTGTAAGGGAACTGATGATG
Promo 13 p2 vimentin 7205bp 187,4 Xenopus Tropicalis Neural progenitor/glia Love et al., 2011 AATTTATTGAAAAATATGAATTTTTTTAGAACCTTTCAGAAAGTTTCATACAGTATTCTGCAAAATATGTCCCTGCCTTCATGTTTTTCCTGTATATCCACAAATGTACAAAATATACAATAATTTTGGTCTTTTTTATAGGTCATGACTCGTCTACCATCAGTTTAATACATCCATATTAAGAGAATCTTAAAATTTCCTCAAACTCTCAAACCCTGGTTTCTCTTCTCTTGGTAAATCCATGACTCCCTATTATAGAAAATATTGTAGATTATTTAGTGTATTAACAATGTGCCTGTGCCTCTTGTGCGTCTGTGGACAAAAAGAATGAAAGATTGCAAATACAGGTATGGGACCTTTTATACAGAATACTTAGGACCTAGGATCTTTTGGATAGAGGATCTTTCCATAATTTAGAACACCATACTTTCAGTCTGCTAAAAATCATTTAAACAATAAATAAACCCAATAGGATTGTTTGGCCTCCAATAAGGATTAATTAGATCTTGGTTTGGATCAAGTGCAAGGTGCTGTTTCATTATTACATTTAATTTTTAAACATTTGATTTGCTTGATTAAAGTGTAGTCTATGGGAGATGGCCTTCCCATAATTCTGAGCTTTCTGGATAACAGGTTTTTAGATGAGGAATCCTATACCTACTGTACACTTGGTCAACTTTTGTCAAAGATTGAGACCATGCTAAGATATATTCATAGTGTGAGATATAAGGACTAATTTATGACTGCACAGAGCAGTTGCAGACACAAGTTTTCCAAAGTCAATTATGTGAAAAAGATTTGTGTTGACATGCACGCAATATAGTGGGCATTTTAATGTATTGGCAGCAAATGCTGCACTGAGGGTAAAAAAGCATGGCAAAATGGCATTTTGCACACTGTACAATGCTCTAGTTTTTGAACATAAATGAGCCCAATATTGTATGGATGCACCATTATTACTATGCATGCATTACTACATCAAGAAGTTAGTAAATATGTTGAAAAGTTCCGACTTGCTATTCAAAATGGAGTAGAAATTAAAGGGGCAGTTTACCTCCTTGTTCAACATGAGAGCAATGAACATCATTTTTGCCTATTGTGTCACAAACAGGGAGACTGAAGCTACCTCCTTGTGAAATAGATAATTAGTATACAGCATACTGATAATCCCCCTGCACAATCAACTGTTTCTAACAAAACAATCACAACAAAGGCCAAAGGGAGGGGGTTGTACATTGGTGATGCAACATAGCCTTTCTAATAAGAATGATTTCACAAACCAGGATTGGACTGGTTTGCCAGAGGATCTCCCAGTGGCCCAGCCAAGTACAATTCCCATCACCCCTTTCTTATTTCCACTATAGCTCTGTATGACATCTACATTTAGTACTGTATATAGCTAATTGTTGCAAGAGCGGGCCCTCCATGTCAGATTCTCTAACACTGACAAACACTGCTTTAGAGTAGCTGCTTTGCATTTGTGTGGGGGAAAACCAGAGCAATAAAATAGCAATATAATAGTTATGCTCTTTGATGTTAATTTAAAGTAGAGGAATAACAAATAATTGTTGTCTCCTAACAAGGCACATGGTCCACATATTTTAGTTTGCTTTCCATATTAATATTCCCGTATATGGAAGGCATTTCTCTCAGTCTATTTTAAGAACTTGCTTTTATTGGAAAGGAAATCTTTTATTTTTATAATTCAGCACGTTTGCACAAAGAAAAGTAGAGCAGGTTTGCTAAATAACAAATTTAGACAGAAAGACTACACATACAAAAAAAATAGATATCAAATTTTATTAAGTGTAAGTATTGGTATAATACTGAGAAAGGCTATTTTATACATAATAACAATCAGTTACAGGTAACCTGATCCGGAAACCCATTATCCAGAAAGTTCCGAATTATGGAAAGACCATCTTTTTAAAAATGATTTCCTTTTTCTCTATAATAATAAACCTTGTAATAAAAAACCTTTATAATAATAAACCTTGTACTTGATCCCAAGTAAGATATAATTAATCCTTATTGGGGCAAATCATTCCTATTGGGTTTAATTACTGTTTAAATACTGTTTAAATACTGTTGGGTTTAATTACTGTTTAAATACTGTTTTTGCAAACTTTAGGTAGGGGATGTGAATTACAGAAAGACCCCTTATCCGGAAAACCCCAGGTCCCAAGCATTCTGGATAACGGGTCCCATACCTGTACTAACGCTACGTATGTTGTCTTGTAAGGGGAAATTAAATATTTCTTTAAATATTATATTTCTGGGACATGTTGAGCTATTGTTATGCCATTTGTTTTGGCCATTTCTGATGAGGCCATTTCTGATGAGGCCATTTCTTGTTGCTATATGCAACAATCATAAAGTGAGTTTAAAAGAGACATCACAACTAATAAAAAAAAAAAACAAGCTTGTAGGCAATAATGAATAATATATGGTGCTGGTTTCAATCTGGGCTAAAAATTATCATTATCTCCCTATAGATCTGCTATGATCCATGTCCATGTTTCAAATGAGAGGTGGGTGTGACCTAATGGTCCCTGCCAGAGGCAGACTATGGGGGAGACAGCCAATTACAGCCCAGCAGTCACATACGCAAACACGGGCTTCAGTTCCCTGTCAGGTAGATTGGTTCCTATTCTACTGTGCAGTGGGCTGAGTGCCACCAGCTGTATATGTATATGTACTAATAATCTGAATTAGTTACTAAGCAGCCTTATATCGTGACATTTATATTATATATATATACAGTATATTGTGAGTGGGCCCCTAATCAGCAGAAAATAAGATGGGGAGCTACTAGGGCATCTTTAGAGGAGCAGATCTTCCCTGCTAAAGGGCTGTGGGTGCCTTGGGCTGGTACAGAAGCACAAAACATAATCTGCAACATTTCTAGCCTACTTCTTTAGTTAAAGTTTAGTTCTCTTTTAAGGGCTTGGAATAAAGCAATTTAGCAATCATTATAGTAAATTAGCCCATATGCAAGAATGCTGTATTATAAACATAGGTAGAATCTCAGCCATAAAGCAAGACAGAACTGCTGATTTGTGATTGAAAAGAAGGTGATTGAAGGGTTTGACTGCACTTCCATATGCAAGCACAAACATTTCCAGAATTTTAAGGCAGTGTTTTACTAGTTCCCCTGTTTCCAGGAGCAAATAAAGTGTATCTTTTAACAATACTGTCCCTTTAACGATAATAAAATAGAAGTAATTGGCCTTGGCAAAATGGCAGATGCATGTCTTAGAAGCAGGATAGATAAAAACCATCTACCATACTGGCTTATAGCTCTGGATACAGACAGACCCTGCATGAATAATTCTAGGAGGAAATTGTCTTCTTTTCTTTCGTTGTGTTTTTGGAAAGGATCCCAAAATTTCCCGCGCTGTGGTCACGGAGGAAATGTCTCACAAGAGAAGGGAGGGCCCTTACTGTGCGCAACAGACACTCATCCCTCTCCTCTCCCTCCTCTCTGTCAGCCAGATACTGGTGTAACTGCACAGGGAACCCTAGTGCTTCCCTAGTGCCACTGAGCCTGCAACTTGCAATGGGGGACTCTGGACCACCCCAGGGCTCTCTGATTTAATAAACTGGGATACATGTTAAGAACATATGTTTAGGATATGTGCATCACGTTGGCTCATTCACACGCCTTCCTAAAAGGTGTATTCTTTTATTTCCTGTTATCTGTGGTTTTGCTAAGAAAAGCATGTGTGCAGCCCTTCACGCTGCCTGGCATAAATGCTGTAAATGCAGAATTGCAGATACTTTCACAAATCTGGTATGTTTCATAACTTACATTTAAATTGAAGGTAGAAAACGAGGGGCCTCATTTTATGTAAGAAGGCTGAGTTGGATTGCCATAAATCAAGGATGCCTAGGTGTTGTTGAACTGCAGCACAGCTTTACTTCTGATAAAGTGCCACTGTGAACAAAAATGATTTGCAGCCCTAAGGGTGAAGACACACAGAGCTACTTGTAGCAGCTACTTTTTCACGGTTACTGAACGCCAGAAAATCCCCTGCCATAGACAATATTGAGAATTGCCTCTGCTAAAACACATGTTGAGACAATTATCAGTAAATGATCAGCATTGTTTATTTTAGTAGCCACAACAAGTAGCTGCTACTAGTAGCTCTGTGTGTCTTCACCCTAAGGGCAGTGGTACACGGGGAGATTTGTCGCAAGCGACTAATGTCCCCACATGCCATCCCACCGGCTTGAATGTAAATCACTGGTGGGATGGCATACGCTTTGCTGCAATGTCCCCAAGTTTCCTCTTCAGACAACTTTGAGCGACTGTGGGACATCGCAGCGACGTGTATGTCATCCCACCGGTGATTTACATTCTAGCCGGTGGGATGGCATTGCGGGGAGATTAGTTGCCTGCAACTAATCTCTCCATGTACCACTGCCCTAAGAGTGCTCAACTGCAACTATCGGCCTAACTCTCAAACTTTATTGTACTATATTTCCCATCCTCCCCTAATAACCAGTATGGGATCTATAGTTTAGGGTAGCTCAAGTTCTCAAGGGACCCAGTGGCCTTATATACAGACACTCACAGCTATAAGCAGCAGGAACAGGAAATATATTGTAATCAGCTCATCACCATGGTTATTGCCTGAAAATACATCCATCCATCTGGGGTTGCTTATGACTTCATTCTACCCCCTCCCTTCCCCCCAGCATCATGCAGAGGAAAGGGGGAGGGGGTGGTGGCTGGGACAAAATGATGAGAGGACAAAGGCTGAGCACCATAAAATATGCAATGGGTTTTGTTAAATGTAGATGAACTGCAGCCCTCTGCTTCATGTTCAACTACCACTCTAACACTAGAGAGTTACAGTTTAAAACCTAAATCTTGGGAAACTCACACTGGACATCTGAGGCAATAAGTTTACATTGAGCCAAAGGCTGCATAAAGAAAGTGTATCATTGTGCTGTGTCCCTTGCTTTGGGGACACGTGTTAGATGTGAGGGATAAGAAGGACAGAATAGCGCAGAGGACCAACGCTCTTCTGCAAGAGATATGAATTAACTGAGCTCAAAGTAGCAGATCGCTAATCCAGCTTGCTCATTTCTATTGGCTAAGAACCTACAAGGGGACCCAAGCAGCAAATCCTAGAAATTCAAGTGTCCAAGGAAGTAAAAAGAAACTCAGAGCCTAAGTACCATCATGGTAACAACCAAGTCATCTTACAGAAGGATTTCTGAGAGAAACCCTAGGTCAAGTTCATCTGGAAGTTGCTATGTGACCTCCAGCACCGGGTATTCCATGGGCAGTGCCACGCGCCAGGCACAGGCAGCAGCAGAATGGCCTATTCCACATCTGCCTCCCCCTCTGTGTTCAAGTCCTATGAGGAGCCGAGAAGCAGCCTTCCCCCAGCCAGCCTGGGCGACACCATGGGGCAGAAAAGAGGATGGGGAGCTACTGGGGGCACATTTGGAGCTGTGATTTCTTTGGGCTGGTACAGAAACCCAAATATAATGTACAACATTTCTACCCTGCTTATTTAGTTAGGCTTTACTTCTCCTTTAAAGGATACACTGTATTTGCACCTGGGAACAATGCACAATTTTTGGTAATGGGCTAGCGGATAAAATTACAACAGCTAAGAGGCCTTTAATAAAGGTCCCTGATGCTAATGGGCAGGTCAGCAATTTTCCAAGTTGCACCATAACCCACAGATTGCCACCCTGCATCTAAGTTCTCCTCCATTTTTTTAAGACTAAACCCATTTCCAATAATGTTGTGGATGGGTTGAGTTGGTGCAGTAACATCACCAGAGGAGTGACCAGTGGACAGAGTCCCTGTTTTAAATTTTGGCTACATAATGAACAGCACTTAAGGCTCAGTTTCTCAATCCCCCAACTCACTGATCTGCCCATGGCTAATCCTGGGATAGCAGTATATTTACTACATCTAAAAATGTGATTGTTTTCTCAATTTGATTACATGTTCTTGGAATGACCGACCATACGTTTTGCCTATCTGTGGAAAAATCCTAATCTACAAGTATACAGAAGGATAATAAAGCCAAGCACCAAAAATGTGTAATTATAACTAATTACACACCTGTCCCATTGGCTGAAAAGATCTCAGATGTATCATCATACTAATTCCTTATGAACTGCTGTGCCACTAGGGGGATTTCAGCACATGTTGTACAGGGCAAGATCTAAGTACAGTATGTACCAACAGTATGAAGTATTATTGCTTCTCATACCTGTCTAAGTGACTGAAGGTTGCCTTCTGCTTCTTCCCTCTGGACCATTTCATCTTGTAGCCTAAAGCAAGATTTTCAGCTCAAAATGAGAAAGATTTGCAAACCTGGGGTAAAGATTTAATTGTAGGCTTTGTAGAGCTAACAAAATAATTTTTTTTATTTAGCACTAAGCAAACTTTGTAGGACTTTCCGCTGATTGCTTTAGCAGGGAATGGGGGATAATTTTTGGGTGATATTGTACCATCTTCTAAGCAGCTTAAAAAAGAATTGTCTACAGAGCAAATCTGTCGTTCAGCTTTTGAATTTCAGCCTTTTCGTTGGACTTCATTCTACCCCCTCCCTTCCCCCCATCATCATGCAGAGGCAGAGGGAAGGAGGAGGGGGTGGTGGCTGGGACAAAATGATGAGAGGAGAAAGGCTGAGGGTTGTGAGCACCATATAACATGCAATGGATTTTATTAAATGTAACGGAACTGCAGCCCTCTGGCTCTTGTTCATCTACCACTCCAACACTAGGTTGAGAGTTACAGTTTAAAAAAGCTCATGCTGGACACCTGAGCCAATAAGTTTTCAATGAGCAGAAGGCTGCATAAAGAAATTGTATTATTGTGCTGTGTCCTTTCTTTTGGAGCCACACATTAGATGTGAGGGATAAGAGGGACAGAATAGTGCTAAGAGAACCCAGCCCTCTACTCCTGCAAGAGATACGAAGTAACTTTCTGAGAAGATGAGCACAAAGTAGCGGATCGCTAGTCCAGCCCTGTGTGTTTCTATTGGCTAAGAACTTACAAGGGGAAACTGAGCAGCAAATCTGATAGGTTGTCTGAGGCATCTGTCATGGGAAACCCTGTTAGCTTCTGTATAAGTACCGCCCTTGGTGCCAGCTCTCTGTACTGCTCAAGTACTGGCTGGGTGAGGAGAGGGGTGCTCACATAGAAACTCAAGTGTCCAAGGAATTACAAA
Promo 14 p2 Brachyury 3856bp 103,6 AGATGGTGTATTAGGAGTCTGCAATGGATGCCTCTCTGGACCCAATATAAACCACTATGCAACTGCTCTGCATTTCTAATTTGTGTTTCTTTCCTAAGTATTGCCTTACATCCTTTGCCATTCTAAACCCATATACTGAGAGACCCAAGCAACCAGGAAGCAGTTTAAATACAAAGCTACAGAACAAAAAATGTGAAAAATTCAAAAACCATGAAAAACGAGCAACAAACATAGTGCATCAGAATGCCATTGTCTTGCCATAATCGTTTTGAGAATAGCTTCCCCACTGTTCACCTAATTTGGATAAATGAAAATAATATAGCATACATATCTATATATGTAGTGGGCACTCAATCATTCTTTTCCACAAATATAGTTTCTTTTTTCTTATAGGTTTAGAGTTATAATGGTTTAATAGTGTACATCCTTATCCCATCATTTTAACTCCTGCAAACCACTTAACCATGCTATTTGCCAGTACTGCACTGTGGGTTGCTGGAATCAGCCACTTAGAGTAGGTGATATCTGGCATTTTAACGAATTATTACAAATATTGATGGTTCTCCCTCAATATAACACTATATAGTTCTGTTTGCTTCAAAACTCATATGCTAATGTAGCCCCATATTGTATTACTGTAATACTGAATACACTGCAAAAATGGATAGGAAATAATGAACCTCAGGGAAGGCAAAAAGCTGCTTCTGGTAAGTTTAAGAGAGCACTATTGCGGGCCCCCTCTAGACCCAGTCTAACGCTAAATTTGTAACCACAGAGTGGGAGAGAGGGGGCCTCAGGCGACAGCAGCCCCAGAATCGCCGCTGAAAGTATGACAATATTAGAAATCACCATATTAGGGGTAATTTACAAAATCCCCTGCTGCAAGTGCTAATACATTAAAGGAACAGTAACACTAAAAAATGAAAGAGCTTTAAAGTAATAAAAATATAATGCACTGTTGCCCTGCACTGGTAAAACTGGTGTGTTTGCTACAGTAACACTACTATAATTTATATAATAAGCTGCTGTGTAGCCACGGGGGCAGCCATTCAAGCTGGAAAAAAGGAGAAAAGGCACAGGTTACATAGCAGATAACAGATAAGTTCTGTAGAATACAATAGTGTTTTATCTGTTATCTGCTATGTGCCTGTGCCTTTTCTCCTGTGAATGGCTGCCTCCATGGCTACATAGCAGCTTATTTATATAAATTATAGTAGACTTTCTGAAGTAAACACACAACTTTTACCAGTGCAGGGCAGCAGCACATTATATTTTAGTTAGTTTTATACACTTTAATTTTTTGGTGTTACTGTCCCTTTAAGGAAAGTAGGAACCCCCTTAAAGCTCTTTACAGAGCACTTGCAGCAGGGGATTTGAGTTAGGTCTACCTTGCACCTCAATAAAATCCTGCTGGCACTGCCTACTTGCACATCTCAATTAAGGGCATGAGTTGTGGAACAACTTACAAAATATTGTGCCGGGTACAGAAAATATTCAGTGTAACTGCTTATTACCGTNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGCAGTTAACCATCTAATCATAAGACTAATATGATACACAGGTTAATTAACCTTTTACTGAACAATGCGACTATTACAATGTAAATGTAATAATTATCCTACAATCCTCCATGTATTGCTAAAGTTCATCTCCCAAAAGCATGTGATAGCTAAAGGCTGACAGGGGCTGAAGGAAGCTATAGTTAAACTACTGCTAGTTGCAAAATGGCATACCTGTGTAAAAGCATAAGTTCCGGATCAGAAGTTCCCTAAACCTAACACAGATACTTTTTGTTTTCCAGAATCGCCAGTTGTGTATTTTAATTAATGTACACCTGAATATGATATTGTAAATTACCAGTATCCACCAATCTCCCTTTAATCTACTTTGGGGGGGGGGGGGGGCATTATGCCAGCTGAATTTCAAATACTACAATGCACAAGTGATCTCTCCTAGTATGAAAAGTATGTGCTTCTTATAGTACTTTTAAAAGCTGTGGAAAGAAGTAGCCAGTTCGTGGCAATGCAGATAAATCAACTGAAATTTTATTTAGCATTACCCAGAATGCTGTACCCCAGATCAACAGTCTCCATTTCATACTAGTTATGAATATTATGATTACTGAACATGGTTTACATTTCCTTCCTCCTATACGGATGGAAGCAGTTTCACTTATAGGTTTTTCCACTACATTGCTTTTTATCTTCCTCTGTGTAAAGAGGCTGGGAATGTTTAAAGAGATCCCACTGAACTGTTTCCTGCCCATTGTCACCTTTCGCCTTCTAACCACAGATTCTCACATTAATGTCCCACCCCCACAGCACATAAGGCACATACCTTCCTTCACACACTTATTATGAGACATTGAGGATTAAGAGAATTTTACTGCAGGATTAGTTTAAATAACGAAGGCAGAAATAAAGAAGGCAGATTACAAACAATAAAGACATGTAAATAAATAACAATAAGTCAGCCCAAGTTTGTTTGGTCTGCATTTTTGGTGGCAAAATGAACGCATGTGTGTAGCAATAGCTGTCACGATTTATGTGAGCAAAACAGCAAGTTTCATCATAGTTTTTGTCAATTTTTTTTTTTTTTGCAGCTGCTTTTGGTCATCTCCATATTCTGCTGCAAATCATGCAGGTTTTTGTTTATTAGAAATGTATCAGCGTATAATTAAATGTAATTATGGGCAAACAAAATACTTATCATATACTGCATTTACTAATAATGTATTTATAAGTATTTAGTCATGCTAAAAGAATAGTCACCTGTATCACTATACAGTTTTATTGTGTAATTTCATATAATGCCACAGAATACATTTTGATGTTAGACTTTAGTAAACAATAAGAAACAGCATACACAGCGTCCTAGTGAATATGTGCGCAGCAGCTTCAGAAGTGCTTGCAGTTTAGTAAAATGGTGCAATTTATTATCACCTTCTATTGGTGAAGAAACCCATGTAAATATGATAGGCAAAGGTATGATGTAATTCAGTCTCCATTCATTTAAATGCACTTTTTGACAATAAAAAACATGTTACCCATCATTTTAATATGCAACAATAGTAATTTAAGCCTCAAAACCTTATTTTTATGCAACATCTGCCATTGTATAGTTTGAGCAACCTATCTAGGCCAGCTAAAATATAGAATGATAAAGTGACCAGGTGTCAGTTCCTACTGGCTGTAAGTTAATTGAAGGCAGGTTATAGGGGGTGACACACCACTTCCTCACTGCAGCGCTTTGATATAGGTGTAAACATTTGGGTATTTACATAAAGTACCTCTGACTTGCAATGAAGTTCCCAGGATTATCATAGGGCTCAGCGCTGGGTTCCCTTTGCTCCAATCAGAGCTTCCCTCACCAAGATCAAAGAGAAATCTGGCCAATGAGCTGCCTTGCCGCACTAAGGGTAAAGGCACCATGGCTCGTCAAGGCCTATTTATGGGAGAGAGAAAGATCACTCTCCTAATCAAGGACTCTTATTC
Promo 15 p2 CMG long 92,4 Sequence
Promo 16 p2 LMO2 short 2007bp 88,3 GGATCAGCCTGTCAGTGCAAAAACAAACAAGGAGCAGGAGTTAGCAGACTGGCTGTTTTGTGTATATGCCGGCTGAAAAAATTACCCATTGGCCCTTAGCCCAAGGCTCACAGCACATGAGCTATAGACTCTATCAGCATTTGTATTGTGAATGCAGCCATGGGCTTCTTTTTCCCAAAATTCAATTAACACAAATGACAGTCTGATTTGTCAGGTTCAATCCCACTTCTACCCCAGCAAATAAATACCCATGCAGATCACATTTGGTGTGCCAACAGTCTAAAGGTGGTCATACACAGGCCAATTCTACCTGCCGATATCGTTCCTTTAGACCAATTCGTCAGCTTATCTGCCCGTGTATGGGCACAAACGATAGGCCTGCCTGACCAAGATCTGGCCTGAAATCAGTCAGATCTCAATCGGGCAGGTTTGGCCCCAGGGATAAATGACCGAATTAGCCCGATATCGCCTACACTTAAGTGGGAATTTCGGGAGAAGATCTGCTGGCTTGGTGACCTTGCAAAGAGAGCAGATCTTAGCGTGTATGGCCACCTTAACTCTAAGACTTATTCCAGATGGGCTGATACTCTGCAGGCAAGAATCAACACCTTTACTGGGATCAGCCTTTCCCTGTGCCTGCACCCAGACCCATTGCTTCAGTCCAGGTGCAGGCACACAGAGCGAATTTCAGCACTGTGTGAATATGCATTTCAGAGTGAAAATCTGCTCTGTGTGCCTGCACAGGGAAAGGCTGATGCCAGTGTAAGGTCTGATTCAGCCCTGTGTGGCATTAACCAAAGAATATAACTGTTATGTTGCTCCCTGCACACATATGTTAGGTATGCTGGAAATTGTAGGCAACATTTGGGTGCTGTATGTGTTACATCCCATGCAATGCTGGAGTCAAAAAAGCTATTCAGGTATCCATCCCAGTGTAGAAAATGGCACTTTAAAATGTGCAGCTGCTGCAGGGCATCTTGTGAGCAAATCAGTCAATAGATGCTCGACCACAAGAGGTTTAACTAGAGACGGACACTTCTGATTCCCCAGAGGATTTGGGAAAGCTTTTAGCACCACTGAATGAGGGGATTAGTGACCCTCCCCCTAACACCCCCCCACCACATGCATTTACAGCCAAAGCCAGGACCTGCTAACAGTACAAATCAAAGGGGAACTAAACTGGTTCAGCAATGTCCAACCTGTTGTTTAACTAGAACCCAGCTGCCTGATAGTGGGGTTGGGAGCTGCAGTTTAACAACAGCCCGAGAAGGATGGACATCTTTGATATAGATACTGAAAACAACTGTTAGGGTAATGTTGCCCACAATAGATCTCTGCTAACACGGGCGACTAATCTCTTCAAAATGCCTTTTTCACCATCATCAAAGGGAATCGGTAGTAGAAAGGCCTATCCCTTTAGTGCAAAGTTGCCTGCAGGGGGAAACTTCACCATTGATCAGCACATACCTCTTTTACCACTGAACCCCTAGTTTAGGCCCTTTTGTTATTCCAGCACTCCAAATCCACCCCCCCCCCCATTGCCTGGGTGAATTCCAGAAAAAGTTGAGGGCCCCTGGGCAAGCCACCCAGTATGGAGGCATCAATACACAGACAAGCAAGTTTGCCCCCCCCCGTTATCTCTTTCAAGTGCATGGCCCCAATTCACCACCCCCTTAGGAGAGCTCTGCCCTTGTAGGTATTCCGCTGATGGCAAATAAAGAATTGCATTGACTGCAGGTCTCTCCAGCAGTGCATGGGTTAATCAGCAAGGCAGCTGCTGTGTCTGGTTCCAACTAATCCTGGCTCTGCAAGCCTATAGCAATACACACAGAACTGAGCAGCTGCCCCTTTAAATGCCATTTCCTTCTATTGTATTTGAATGGTGATCAGGAAAAAGGAAATGAAAGCAGAGTCAGAGGGGCTGAGCTTAAAGGCTGCAAGAGGGACACCAATCGGCTATATAAGTGACAGTGACACAGGGCTCCCTCCCAGACCTGCCTGCAGCAG
Promo 17 p2 Ef1a 528bp 128,9 AACACCATTGTTTTTTTAAATCAACATTTGATCAAATAAATCTGATCACGACAAAATTAAGCATTTGTTATTGTGATGAATATTATTTTTTCTAGAATTTAAGATAAAAAAGAAATGCAAAAGTTAATATTTATATTTAGAAATTATGAAGAAATGTTGTCAGACTTTCATAGGATGAAACAAAAATTAAATAAAATATGAATAAGTAACATACTTTATTCAAACCTACGAGTAAATCGAGAAATTTTCTCAAATAATATAGCCTACACTGACATTCATGTTAAGATGGTCATCTTCTCCCTACTGCAGATTTAGTAGATATCCATCAGTTCTGTTCATCTCTTATTACATCTGCAATATTAGTAAATCTACTGTATGACACTCAGCCAGATGATGGGCGAAACAAAGTGGTGACGTCAGCCTGACGAGGCGGGGAGATTTTCAGTCAATTGTGTGTGATTTGCGGGTCGATCAGGAAGCGGGGGGTTGCAGCCGGCCGCTCGGTCCTCCTCTCGAGTATAAATTCTC
Promo 18 p2 Hsp70 487bp 62,5 Xenopus Laevis Heat shock inductible PrsI Beck et al., 2003 cccgtttagcaggaaatagccttgggttgatgggaaggaatggacatggtcagagacaagacagaagtacagaggaacgcatatctatttcacatgagaaaacgactctctcgagaaagctcgcgaatcttccgcgattgtgactaactcagcaaccgtgacactgccggaaacctcgcgaaagttcttcgggtgatctcatacgcaaaactggttgctgattggctaacgaaatggaagcctcgggaaacttcgggtcggttgctaaggtgaccgtggctggcgtggcgtgtactgtgccttgattggctaatctgttctcagagttctgtataaatacagcgggtttgaagcgatgtggaagtagcagaatctaagctgacacttgtgagatctgacagagaagagcaactgcacagcgatacttactgggcaaagacgcagctgcgcatattctagcgaaaagcaaactgtaaggagcgcaaat
Promo 19 pCAR (eGFP) 745bp 2900 gtcccataccagtacaatgcaatactataaaaggacacccttagataatgtacagatgtcaccttggatgctcgtatagtgttgcactgtgcccagattaacacaattacccacacacatcctgggagaagggggaattctgcacattggctgtttcccaacagagtgcaagctctgagagcaaatcttgcccgtcattactgtttgatataaggtattcccatgcctgacgcacataatatttttgttacattcgtgtttacagcactgaaggcaggcagctatttgtgcagtcagtactttatgtatttctaaacccagtgctggagaggccaataggcaggatgccccccccgcgttagtccccctgcacaattgtgctgcacctgtctactccatttgcagacccctgtgtctgtgcaaactatttctttcattgtgctgttttttttgtcacccagcattacagacatgcttttttgggaatccctatttggccatccctagtagtgctccccccacctccatactttccatacatgggctaaggggtccaaagaccctgccctcccccctcacctactccattaatggcttctttgcttttcaatggcccagaagctaccaaataagggcaggctgcctgcctttccctgcggagctcccactgactcctcaactccaggcagcgtataaattgacagctcagtccccaggcagcacccagccaattcaatcacagcac
Promo 20 p1 elastase GFP Sequence

June/July Box


Code Name Concentration (ng/ul) Manipulator Comments Date
J1 Aux RF 14th june
J2 RFP RF 14th june
J3 Aux 319,7 RF Miniprep 19th june
J4 RFP 101 RF 19th june
J5 pCS2+ TSO DNA 7th june
J6 pCS2+ 327,7 TSO 7th june
J7 GFP 209,1 TSO 28th june
J8 YFP 196 TSO 28th june
J9 CFP 240 TSO 28th june
J14 Hsp70 WR PCR BB 24th july
J15 GFP AID WR PCR BB 21th july
J16 Tir1 WR Gel extract/PCR Fw 27th july
J17 Tir1 WR PCR RV, SV40 27th july
J18 pCS2+ WR BB 27th july
J19 pNHK60 19th july
J20 IAA WR 27th july
J21 pCS2+ ?

August box


Code Name Concentration (ng/ul) Manipulator Comments Date
A1 pCS2+ TC PCR purif 3rd august
A2 pCS2+ TC After PCR, Pst1/EcoRI digest + purification 3rd august
A3 pCS2+ mcherry 20 ng total NP
A4 pCS2+ dendra2 8 ng total NP from Aurore coilin
A5 pCS2+ mcherry 262 ng/ul Jo n°1 6th august
A6 pCS2+ mcherry 264 ng/ul Jo n°2 6th august
A7 pCS2+ dendra2 193 ng/ul Jo n°1 6th august
A8 pCS2+ dendra2 340 ng/ul Jo n°2 6th august
A9 Nothing
A10 pSB1C3 (IaaM&IaaH) 207,1 ng/ul KC Midiprep elution 1ml 9th august
A11 pNHK60 (Tir1-GFP-AID) 2211,9 ng/ul KC gDNA extraction phenol/chloro 10th august
A12 pNHK60 (Tir1-GFP-AID) 50 ng/ul KC dilution gDNA extraction phenol/chloro 13th august
A13 pNHK60 (Tir1-GFP-AID) 25 ng/ul KC dilution gDNA extraction phenol/chloro 13th august
A14 pCS2+ RFP 706 ng/ul KC midiprep elution 400ul 29th august


Glycerol Stocks


Number Strain Plasmid Description Date
P1 E.Coli DH5 aplpha pCS2+ RFP ( BBA_J23100 ) 13th july
P2 E.Coli DH5 aplpha pCS2+ Auxine () 13th july
P3 E.Coli DH5 aplpha pCS2+ Tir1 GFP-Aid () 19th july
P4 E.Coli DH5 aplpha pCS2+ Tir1 GFP-Aid () 19th july
P5 E.Coli TOP 10 pCS2+ mcherry 6th August-from Aurore
P6 E.Coli TOP 10 pCS2+ dendra2 6th August-from Aurore
P7 E.Coli TOP 10 pSB1C3 IaaM-IaaH (K515100) 8th August
P8 E.Coli TOP 10 p1 elastase promoter elastase 9th August